Căpeteniile, domniile şi stăpânirile Celui Rău

Daniel 10:1-21 (Efeseni 6:12)

Scopul lecţiei: Să înţelegem cine sunt şi ce rol îndeplinesc aceste căpetenii, domnii şi stăpâniri ale celui rău, care sunt mijloacele de luptă împotriva lor şi care sunt rezultatele unei atitudini spirituale corecte în confruntarea cu puterile întunericului.

Contextul lecţiei: Pe lângă Lucifer, arhangelul care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu şi demonii, îngerii căzuţi care s-au alăturat lui Lucifer, Sfânta Scriptură vorbeşte şi despre căpetenii, domnii şi stăpâniri ale întunericului (Ef.6:12; Rom.8:38).

Deşi nu ne sunt descoperite în detaliu identitatea şi slujirea acestor căpetenii, luând în considerare declaraţiile Cuvântului lui Dumnezeu, descoperim că aceste căpetenii se opun răspunsului lui Dumnezeu şi împlinirii planului lui Dumnezeu în istorie (Dan. 10:13) şi luptă împotriva mesagerilor lui Dumnezeu (Dan.10:13,20-21; Iuda 9; Ap.12:7-8). Cu toate că au fost dezbrăcate de autoritate prin jertfa Domnului Isus (Col.2:15;Ef.1:20-23) şi nu mai au putere să-i smulgă pe cei credincioşi din mâna lui Dumnezeu (Rom. 8:35-39), aceste căpetenii ale întunericului îşi continuă lupta spirituală (Ef.6:12) care se va înteţi înaintea venirii Domnului Isus (2 Tes.2:7-12).

Acest război spiritual este bine evidenţiat în capitolele 10-12 din cartea profetului Daniel, în care putem observa că experienţele trăite de Daniel, sau evenimentele ce urmau să se întâmple în istorie, reprezintă un efect a ceea ce se întâmplă în lumea spirituală. În aceste capitole, profetul Daniel vorbeşte despre forţe spirituale care luptă una împotriva celeilalte (Dan.10:13/a, 20), se ajută reciproc (Dan.13/b, 21;11:1) sau au o misiune pentru oameni. În acest caz arhanghelul Mihael este prezentat ca o căpetenie a poporului Israel (Dan.10:13,21) şi ocrotitorul copiilor poporului Israel (Dan.12:1).

Putem înţelege acest război spiritual , amintindu-ne de lupta pe care Iosua a purtat-o împotriva lui Amalec, în care biruinţa din vale era conditionată de biruinţa de pe munte (Ex..17:8-16).

Conţinutul lecţiei: Capitolele 10-12 din cartea Daniel îl prezintă pe acest mare om de stat şi om a lui Dumnezeu, aflat la apusul vieţii (85-95 de ani), care era probabil retras din slujba de la curtea împărătească. După ce slujise mai multe legislaturi ca prim ministru în marele imperiu Babilonian, Daniel şi-a menţinut aceeaşi funcţie şi în timpul împăraţilor Dariu şi Cir (Dan.6:25-28), care au condus noua împărăţie Medo-Persană.

După o viaţă de slujire cu atâtea evenimente dramatice, după ce a trăit bucuria împlinirii cuvântului pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu şi a urmărit cum primul val al prinşilor de război s-a întors la Ieruslim, Daniel putea să-şi aştepte mulţumit sfârşitul.

Capitolele 10-12 al cărţii pe care a scris-o ne arată că, deşi era la apusul vieţii şi în plin război spiritual, Daniel îşi încheie umblarea şi slujirea în mijlocul acesteia nu ca un resemnat sau ca un înfrânt, ci ca un mare erou al credinţei. Exemplul său ne arată că:

1.Sunt biruitori în faţa împotrivirii căpeteniilor întunericului cei ce au o viaţă de rugăciune

Daniel este cunoscut ca un om al rugăciunii. El s-a rugat în faţa provocărilor vieţii (Dan.2:17-18), în timpul interdicţiilor (Dan.6:10), în momentul când a fost cercetat de Cuvântul lui Dumnezeu (Dan 9:1-3) sau în faţa primejdiilor şi a nenorocirilor care i-au fost descoperite (Dan.10:1). Rugăciunea lui Daniel a fost o adevărată luptă spirituală, care a durat trei săptămâni (Dan.10:2), fiind însoţită de jale şi post (Dan.10:2-3). Rugăciunea lui Daniel a antrenat cerul şi iadul şi a continuat până ce a primit răspunsul ( Dan.10:12-13).

2.Sunt biruitori în faţa împotrivirii căpeteniilor întunericului cei ce au o nouă experienţă cu Dumnezeu.

Daniel a avut parte de multe experienţe cu Dumnezeu, a avut vise şi vedenii, a întâlnit chiar şi îngerul care a închis gura leilor, dar în lupta spirituală în care a fost angajat a trăit cea mai înaltă experienţă, pentru că lui I s-a arătat Domnul Isus ( Dan.10:5-13). Acest pasaj descrie o teofanie, un moment în care, în revelaţie divină, Daniel Îl întâlneşte pe Domnul Isus. Putem face această mărturisire datorită faptului că în aceeaşi înfăţişare L-a văzut şi apostolul Ioan pe Domnul Isus pe insula Patmos ( Ap.1:13-17). În acestă experienţă, Daniel nu numai că a avut parte de o nouă revelaţie, dar a fost întărit şi ajutat să stea în picioare ( Dan.10:7-12). Această întărire şi încurajare pentru Daniel a fost o experienţă repetată (Dan. 10:15-19).

3.Sunt biruitori în faţa împotrivirii căpeteniilor întunericului cei ce înţeleg planul lui Dumnezeu

Este interesant de subliniat faptul că Daniel n-a văzut lupta spirituală care s-a desfăşurat în cele 21 de zile şi nici nu i s-a vorbit în detaliu despre aceasta, pentru că Dumnezeu ne ocroteşte de ceea ce nu putem suporta sau înţelege. Cu toate că n-a văzut lupta spirituală, Daniel a beneficiat din plin de efectele biruinţei. După ce a fost întărit şi pregătit să asculte (Dan.10:19), Daniel a auzit cuvântul Domnului, care i-a prezentat planul şi lucrările lui Dumnezeu până la sfârşitul zilelor (Dan.11:1-12:13). Astfel, el a auzit despre împărăţiile care se vor succeda pe scena istoriei (Dan.11:2-45), despre sfârşitul neamului său şi a omenirii (Dan 12:1-3; 7-12) despre modul cum el însuşi îşi va încheia viaţa (Dan.12:13) şi ceea ce îl aşteaptă la urmă (Dan.12:13).

Întrebări pentru discuţii:

1.Ce mărturii ne ajută să înţelegem că aceste căpetenii, puteri şi stăpâniri, sunt exponenţi
ai puterii întunericului?
2.Ce dovezi ne arată că aceste căpetenii au fost dezbrăcate de putere?
3. De ce vremea de la sfârşitul vieţii lui Daniel poate fi considerată timpul unui intens
război spiritual?
4. Ce s-ar fi întâmplat dacă Daniel şi-ar fi întrerupt rugăciunea în a 10-a, a 18-a sau a 20-a
zi de la momentul când şi-a început rugăciunea ?
5. Ce aspect din rugăciunea lui Daniel este mai neglijat astăzi ?
6. De ce în mijlocul luptei spirituale cei mai mulţi tremură sau sunt înfrânţi ?
7. Care dintre cuvintele vestite lui Daniel despre planul lui Dumnezeu în istorie sunt cel
mai neînţelese astăzi ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *