Broboada

1Co.11:3-16

1. Cea mai mare neglijenţă

Încă din vremea când a fost scrisă această scrisoare către Biserica din Corint, acest subiect a fost controversat (v.16). Unii hotărăsc într-un fel, alţii în altul (îmbrobodesc/dezbrobodesc femeia) dar lucrul pe care majoritatea (din ambele tabere) îl neglijează cel mai mult este v.3: cinstirea lui Dumnezeu prin cinstirea autorităţii hotărâte de El.

Astfel, bărbaţii nu se supun în inima lor lui Hristos iar femeile nu se supun în inima lor bărbaţilor lor şi în general, creştinii nu se supun unii altora aşa cum cere Dumnezeu în Ef.5:21; Fil.2:3,4. De aceea, cred că necazul care se naşte în cei nemulţumiţi atunci când întâlnesc pe cineva diferit de ei este spre folosul lor, spre zdrobirea lor şi creşterea lor în răbdare şi în dragoste (sau în paguba lor, dacă nu primesc acest lucru ca de la Domnul). (Aşa că unui liberal care este împotriva îmbrobodirii poate iar prinde bine să-i fie pusă broboadă 24 din 24 de ore, iar unui legalist care este împotriva dezbrobodirii i-ar trebui smulsă broboada – glumeam… nu-i atât de simplu cu oricare din ei.)

Felul în care începe această discuţie este acelaşi cu modul în care se încheie. Nerespectarea v.3, duce la situaţia dinv.16: nesupunerea în inimă (faţă de Hristos, de autoritate) duce la extremism şi intoleranţă. Oamenii devin habotnici (fie în legalism, fie în libertinajul lor) şi pun mai mult preţ pe o religie exterioară decât pe sufletul omului– asemenea fariseilor care au fost mustraţi de Domnul în Mc.2:27. Duhul unui astfel de om este duhul de ceartă – v.16; Mc.8:11.

Puţini sunt obiectivi în această problemă. Puţini caută doar voia şi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a le împlini.Cei mai mulţi sunt atraşi către un punct de vedere sau altul şi osândesc în ceilalţi lucrurile spre care ei nu sunt înclinaţi în mod natural. Această condamnare se face cu furie, cu sarcasm, cu batjocură sau cu o falsă pioşenie. Într-o astfel de situaţie nici nu este căutată voia şi slava lui Dumnezeu ci doar alinierea celorlalţi la părerea acceptată. Faptul că eşti greşit îţi este arătat şi de faptul că tu nu doreşti schimbarea celorlalţi pentru binele lor, ori pentru ca Dumnezeu să fie slăvit ci dacă eşti sincer trebuie să recunoşti că o faci din motive personale – Fil.2:21; Gal.6:12,13. Tu doar vrei să te arăţi mai înţelept, mai priceput în scripturi, mai sfânt, mai “apărător al dreptei credinţe”; să-i faci pe ceilalţi să fie ca tine; mândria ta este atacată când lumea îţi reproşează că fraţii/surorile tăi/tale nu sunt ca tine iar tu eşti supărat/ă şi vrei să schimbi asta. Cel mai bun lucru pentru tine este să te pocăieşti!

De aceea, socotesc că primul pas în lămurirea acestei învăţături este adoptarea unei atitudini corecte. Dacă nu eşti hotărât să ai o atittudine smerită, corectă, nici nu are rost să urmăreşti predica mai departe. Du-te şi ascultă sau citeşte pe unul care va spune exact ceea ce vrei să auzi! Vei rămâne astfel prunc, mândru şi nervos. Ceilalţi, hai să venim înaintea Cuvântului lui Dumnezeu cu inima predată Domnului, gata să respectăm tot ce ne va învăţa Duhul. Să căutăm adevărul şi slava lui Dumnezeu oricum ne-ar afecta pe noi în îmbrăcămintea sau în convingerile noastre.

2. Ce este rău / Ce este bine

Desenează tabelul de mai jos si înainte de a începe citirea textului, completează ce este scris la (0). Restul, de la (A) la (L), se completează pe măsură ce se citesc versetele 3-15 şi sala răspunde (atenţie la cuvinte: nu lăsa să fie neclar ce este acoperit, ce este învelit, etc.). Când în rubrica pentru Ce este rău/bărbat se completează v.14, se pune întrebarea 1 de sub tabel şi când în rubrica pentru Ce este bine/femeie se completează v.15, se pune întrebarea 2 de sub tabel.

(0) Ce este rău:
(0) Ce este bine:
(0) pentru bărbat:

(C) acoperit (v.4)
(G) acopere (v.7)
(J) să poarte păr lung (v.14)

(0) pentru bărbat:

(G) să nu se acopere (v.7)

(0) pentru femeie:

(D) dezvelit (v.5)
(E) nu se înveleşte (v.6)
(I) dezvelită (v.13)

(0) pentru femeie:

(F) să se învelească (v.6)
(H) un semn pe cap (v.10)
(K) să poarte păr lung (v.15)

1. Ce face părul lung capului bărbatului? Îl acoperă.
2. Ce face părul lung capului femeii? Îl înveleşte.
Concluzii: În cazul în care acest raţionament nu a fost înţeles,
v.15b o spune clar: Părul lung i-a fost dat ca învelitoare a capului. Deci, cum trebuie să se învelească femeia? Lăsându-şi părul să crească! Cum trebuie să se descopere bărbatul? Tăindu-şi părul.

1Corinteni 11
3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.
(A) – scrie literele care simbolizează pe Dumnezeu, Hristos, bărbat şi femeie în ordine; (B) – fă contururile care reprezintă pe Dumnezeu, Hristos, bărbat şi femeie.
4 Orice bărbat, care se roagă sau prooroceşte cu capul acoperit, îşi necinsteşte Capul său. (C)
5 Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prooroceşte cu capul dezvelit, îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. (D)
6 Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. (E), (F)
7 Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. (G)
8 În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat;
9 şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.
10 De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.
(H)
11 Totuşi, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.
12 Căci dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul prin femeie, şi toate sunt de la Dumnezeu.
13 Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?
(I)
14 Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung, (J)
15 pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. (K)
16 Dacă iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici Bisericile lui Dumnezeu.

După citirea textului şi completare, se analizează tabelul: Ce este rău pentru bărbat / femeie. Apoi se pun din nou întrebările 1 şi 2 de sub tabel şi se repetă concluziile.

3. Alte explicaţii

v.4 – Pentru bărbaţi: A prooroci înseamnă a rosti adevărul lui Dumnezeu fie în prevestirea viitorului, fie în predicarea cuvântului, fie în cântece religioase, fie prin mărturisirea evangheliei care trebuie s-o aducă orice creştin dar fiecare după darul şi chemarea lui Dumnezeu. Gândiţi şi răspundeţi la următoarele întrebări:

— Dacă te rogi sau spui evanghelia cu capul acoperit de şapcă, pălărie, căciulă îţi vei necinsti Capul (Hristos)?
— Dacă eşti pe drum iarna, nu e bine să te rogi, să fredonezi un cântec creştin sau să evanghelizezi pe cineva pentru că ai căciula în cap?
— Dacă eşti vara pe un soare torid la sapă în câmp, vei aştepta să vină pauza ca să te ascunzi sub un pom şi să poţi da pălăria jos pentru a te ruga sau pentru a vorbi unui om din Cuvânt?
— Dacă eşti pe schele cu casca de protecţie acoperindu-ţi capul, o vei lua în mână ca să poţi întreba pe colegul nemântuit unde se va duce (cer sau iad) dacă ar cădea acum şi ar muri? Sau nu ai voie să cânţi Domnului pe schele?
— Dar dacă în întrebările de mai sus şi în altele asemănătoare vom înlocui casca, şapca, pălăria cu părul lung se va schimba răspunsul???

v.4 – capul acoperit aici nu se referă la o piesă de îmbrăcăminte – în V.T., preoţii şi marele preot aveau scufii, respectiv mitră pe cap, dar nu păr lung – Ex.28:36-40; 39:27-31; Ez.44:18,20; Zah.3:1,5. (Exista o situaţie specială când un bărbat îşi putea lăsa părul lung: nazireatul, dar acel păr era lăsat netăiat pentru că aşa a poruncit Domnul – e un alt studiu aici care nu contrazice ceea ce spune Biblia în 1Co.11:3-16)

v.5 – Cum înţelegem că o femeie cu capul dezvelit este ca una care ar fi rasă? Dumnezeu socoteşte părul lung la o femeie ca o podoabă – v.15. Pentru El, părul tăiat la o femeie este tot una cu capul ras sau cu pleşuvia (chelia): este o ocară, arată o stare căzută, ruşinoasă, o pedeapsă – Mi.1:16. Aceeaşi idee este şi în v.6:

v.6 – Cu ce trebuie să se învelească femeia conform v.15? Cu părul lung. Totuşi pare ca nu are sens ce spune prima parte a v.6! Cum ar putea fi spus altfel ceea ce scrie aici? Cam aşa: Dacă o femeie nu vrea să-şi lase părul lung, să se tundă, să facă ce vrea. Dumnezeu nu o sileşte la ascultare, dar îi spune că acest lucru va fi o ruşine pentru ea. Dacă ea vrea să se facă de ruşine, să se facă de ruşine. Acesta este un mod de a vorbi câteodată. Ex.: Dacă nu vrea să stea treaz, să se şi îmbete! Dacă nu stă, să se şi ducă! Dacă nu mănâncă, să (şi) flămânzească! Dacă nu lasă părul lung (să crească, să o învelească), să se şi tundă – 1Co.14:38; Ap.22:11; Ez.3:27. Deci dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă!

v.6 – Ce este o ruşine pentru femeie? Să fie tunsă ori rasă!

v.6 – Cum se înţelege partea a doua a v.6? Dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească, adică să-şi lase părul să crească. Dacă va avea părul lung, nu va fi nici tunsă, nici rasă şi nu va fi o ruşine pentru ea.

v.10 – Începe cu “de aceea”; este o concluzie la ceea ce a fost spus în v.7-9. Bărbatul a fost făcut ca să arate chipul şi slava lui Dumnezeu pe când femeia este slava bărbatului. Bărbatul nu trebuie să se acopere pentru că Dumnezeu are slavă. Femeia trebuie să se acopere pentru că bărbatul este lipsit de slava lui Dumnezeu (Rom.3:23). Dumnezeu este lumină. Bărbatul este păcătos – lumina lui este întuneric.

v.10 – un semn al stăpânirii ei… înseamnă că această învelitoare a femeii simbolizează supunerea ei sub autoritate. (Spun că este un simbol pentru că sunt convins că nu părul lung face pe o femeie să fie supusă… Totuşi între femeile răzvrătite tind să cred că sunt mai multe cu părul scurt decât cu părul lung. Este destul de clară atitudinea uneia care (sănătoasă fiind) se rade, sau îşi tunde părul periuţă…)

v.10 – din pricina îngerilor…
— Femeia tunsă, necinstind pe capul ei, pe bărbat (v.5), care e creaţia lui Dumnezeu şi simbolizează slava Sa (v.7), de fapt necinsteşte pe Dumnezeu (Îl ocărăşte, Îl înjoseşte) înaintea îngerilor!
— Învelitoare femeii este un semn care arată ordinea stabilită de Dumnezeu (v.3,7-9). Păstrarea acestui semn indică îngerilor că oamenii cinstesc rânduiala hotărâtă de Creator.
— Ori de câte ori este arătat un înger în Biblie, el are chip bărbătesc – niciodată femeiesc. Femeia tunsă se aseamănă pe sine bărbatului, deci implicit, se arată pe sine asemenea unui înger.
— Îngerii nu au zi şi noapte, pot intra în case, în dormitoare, în baie, pot veni în faţa oglinzii. Când trebuie să poarte femeia semnul pe cap? Tot timpul! Este vreo femeie care poartă pălărie, batic, broboadă tot timpul? Dar dacă vom înlocui învelitoarea de cârpă cu părul lung (aşa cum arată v.15), când nu va mai avea femeia învelitoare pe cap? Când se tunde, sau când se rade! Dacă nu se tunde şi nu se rade, când este ea învelită? Mereu!

v.11 – este explicat de v.12 şi ele exprimă realitatea, care poate fi susţinută sau nu de simbolul capului descoperit la bărbat şi învelit la femeie.

v.13 – Răspunsul este de la sine înţeles: Nu! De ce? Pentru că femeia dezvelită se arată pe sine ca un bărbat, ca şi cum ea ar fi chipul şi slava lui Dumnezeu (v.7). Acest lucru însă, nu a fost rânduit pentru ea. Este un drept care şi-l ia dar nu este pentru ea.

v.14 – Dacă “dezvelită” din v.13 înseamnă fără broboadă, pălărie, etc., ce rost are v.14 să îi urmeze? Dacă “dezvelită” din v.13 nu înseamnă “cu părul scurt”, ce logică are v.14 să urmeze v.13? Şi din succesiunea acestor două versete se înţelege că dezvelirea şi învelirea au de-a face cu părul scurt sau lung.

v.15 – …părul i-a fost dat ca învelitoare a capului.

v.16 – Dacă iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici Bisericile lui Dumnezeu.

4. Întrebări / discuţii cu sala

Dacă sunt femeie înseamnă că nu am voie să umblu cu capul acoperit cu o căciulă, pălărie, batic? Este voie! Nu e nicăieri interzis acest lucru.

Dar la biserică am voie să port? Da, este voie.

Pot să mă rog cu sau fără baticul pe cap / pălăria? Da. Totuşi nu uita ce este scris în Rom.14:23 – dacă te osândeşte cugetul tău, nu o face.

Ce să fac dacă bărbatul meu vrea să port batic? Dumnezeu îţi va spune ce să faci, dar eşti gata să asculţi de El? Începe cu v.3… – nu este soţul acesta cel pe care l-ai ales tu? Nu este el dragul tău căruia vrei să-i fii pe plac?

Soţul meu îmi cere să mă tund! Ce să fac? Dacă părul tău arată ca o mătură după ce s-a jucat mâţa cu ea, sau dacă este veşnic gras şi căzut peste tot, mai ales în mâncarea lui, probabil că nu-i pare soţului tău a fi o podoabă… Poate ar trebui să înveţi să-l speli mai des, să-l piepteni, să-l aranjezi (nu “ca lumea” ci cu bun simţ şi modestie).

Mi s-a spus că nu am voie să-mi tund bretonul! Ce să fac? Dacă o femeie are părul lung şi îşi tunde doar bretonul ce fel de păr vei spune că are, lung sau scurt? Eu cred că lung. Dacă ar fi altfel, atunci un bărbat cu plete pe spate şi cu bretonul tuns ar fi în regulă, nu-i aşa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *