Botezul cu apă

Matei 3,11

 1. Botezul cu apă constituie în mod categoric o poruncă a Evangheliei.
 2. Ioan, înainte mergătorul lui Hristos, a botezat oamenii. – Mat. 3,1-18.
 3. Hristos a botezat poporul prin intermediul apostolilor Lui. – Ioan 4,1-2.
 4. Botezul cu apă reprezintă una di poruncile Evangheliei. – Mat. 28,1-20; Marcu 16,15.16.
 5. O parte din mandatul Evangheliei – Mat. 28,1-20; Marcu 16,15.16.
 6. O poruncă obligatorie pentru toţi cei care îl acceptă pe Isus Hristos ca Mântuitor al lor personal – Marcu 16,15.16; Fapte 10,48.
 7. Mântuirea este legată de aspectul ascultării în împlinirea botezului cu apă – Fapte 2,38;’ Gal. 3,26-29.
 8. Semnificaţia botezului cu apă
 9. În nici un caz:
 10. Nu înseamnă dezbrăcarea de necurăţiile firii pământeşti. – 1 Pet. 3,21.
 11. Ceremonia nu aduce cu sine schimbarea firii omeneşti. – Fapte 8,21.
 12. În mod categoric:
 13. Reprezintă comemorarea morţii, îngropării şi învierii lui Isus Hristos – Rom. 6,1-6; Col. 2,12.
 14. Este un simbol exterior cu privire la experienţa personală, interioară (lăuntrică).

(1) Simbolizează o credinţă lăuntrică – Fapte 8,36-39; Rom. 10,9-11.

(2) Este mărturia unui cuget curat înaintea oamenilor – 1 Pet. 3,21.

(3) Pretinde roadele vrednice, ale unei pocăinţe autentice – Mat. 3,8.

(4) Subliniază (trecerea la) o viaţă nouă – Rom. 6,6-9; Gal. 3,27.

 1. Constituie un act al ascultării la care s-a supus chiar şi Fiul lui Dumnezeu.

(1) Este un act al îndreptăţirii – Mat. 3,13.

(2) Este planul lui Dumnezeu.

 1. Reprezintă în mod simbolic poarta de intrare în templul lui Isus Hristos. – 1 Cor. 12,13.
 2. A refuza să consimţim la îndeplinirea acestui act înseamnă a ne aşeza împotriva voinţei sfinte a lui Dumnezeu.
 3. Este o experienţă binecuvântată pentru aceia care iau parte la acest act în consacrare deplină. Mat. 3,17; Fapte 8,39.
 4. Uzanţa botezului
 5. Între creştini există o mare confuzie referitor la modul în care trebuie făcut botezul:
 6. Majoritatea practică acest act prin stropire – Ezec. 36,25.
 7. Alţii toarnă apă deasupra capului persoanei care primeşte botezul.
 8. Alţii mai procedează şi la cufundarea de trei ori în apă în mod succesiv a respectivei persoane.
 9. Unii practică botezul prin scufundare completă în apă.
 10. Biblia recunoaşte doar un singur fel de botez:
 11. Apostolul Pavel declară că există un singur botez. – Efes. 4,4.
 12. El spune că prin botez noi suntem „îngropaţi” – Rom. 6,4.
 13. Motivul pentru care Ioan boteza la Aneon era acela că acolo se găsea multă apă – Ioan 3,23.
 14. În cartea Faptelor Apostolilor la capitolul 8,38.39, este prezentat că atât acela care efectuează botezul cât şi cel care primeşte botezul intră în apă; acest aspect exclude (din start) principiul stropirii.
 15. Binecuvântarea botezului cu apă:
 16. Iertarea de păcat este în directă legătură cu simbolul botezului cu apă: – Fapte 3,38; 22,16.
 17. De asemenea şi primirea darului Duhului Sfânt găseşte corespondenţă în cadrul acestui act. – Fapte 3,38.39; 5,32; Mat. 3,13-18.
 18. Experienţa mea personală. Am putut vedea multe binecuvântări venite asupra celor care au urmat pe Domnul lor în actul botezului. Mulţi au fost vindecaţi în mod instantaneu în timp ce erau botezaţi. Oamenii primeau darul Duhului Sfânt în clipa în care ieşeau din mormântul întruchipat de apă. Pentru ca cineva să poată experimenta binecuvântările botezului cu apă, trebuie ca mai întâi să împlinească ceremonialul acestui act. Mă gândesc aici la cuvintele Domnului „Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi” – Ioan 13,17.
 19. Pregătirea pentru botezul cu apă.
 20. Nimeni n-ar trebui încurajat să primească botezul fără ca mai întâi să primească minimul de cunoştinţe despre calea Domnului.
 21. Mai înainte de a fi botezat, candidatul trebuie să aibă o oarecare experienţă în ceea ce priveşte adevărul şi în relaţia lui cu Dumnezeu.
 22. O examinare a candidatului făcută de comitetul bisericii, constituie o măsură înţeleaptă pentru binele bisericii şi al candidatului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *