Biserica – Trupul lui Hristos

1 Corinteni 12:12-31 (Efeseni 5:29-30)

Scopul lecţiei: Să descoperim cine poate să facă parte din „trupul lui Hristos”, ce relaţie trebuie să existe între cei ce îl formează, care sunt funcţiile „trupului lui Hristos” şi când pot acestea fi împlinite.

Contextul lecţiei: Dacă în prima lecţie biblică din acest an am descoperit identitatea Bisericii după însemnătatea termenului folosit de Domnul Isus pentru a o defini, în lecţiile următoare vom încerca să ne întregim imaginea despre identitatea şi misiunea Bisericii, studiind cu ce a fost acesta comparată. Studiind Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim un şir de metafore prin care ne sunt prezentate detalii exemplificate în mod practic despre identitatea, componenţa, funcţiile şi misiunea Bisericii. Prima dintre aceste metafore pe care o vom studia este ”Biserica – trupul lui Hristos”

Conţinutul lecţiei: Chiar dacă şi Domnul Isus a vorbit despre „trupul Său”  pe care L-a asemănat  în mod simbolic cu pâinea pe care a folosit-o la instituirea „Cinei Domnului” (Matei 26:26-28; Marcu 14:22), metafora „Biserica – trupul lui Hristos„ este cel mai des întâlnită în scrierile apostolului Pavel (Efeseni 1:22-23; 5:23; 5:29-30; Efeseni 4:11-12; Coloseni 1:18-24; 1 Corinteni  12:12-31). Păstrând în atenţie adevărurile pe care apostolul Pavel le-a subliniat prin aceasă metaforă descoperim:

1.    Cine sunt cei ce formează trupul lui Hristos 
  1 Corinteni 12:1-3

Atunci când vorbeşte despre „trupul lui Hristos”, apostolul Pavel nu se referă la trupul fizic al Domnului Isus, pe care Fiul Lui Dumnezeu L-a avut în timpul slujirii din lumea aceasta (Ioan 1:14) şi nici la trupul de slavă pe care Domnul Isus L-a primit după înviere (Luca 24:36-42), ci la trupul spiritual al lui Hristos, format din mulţimea tuturor celor credincioşi (Coloseni 1:18-24).
Deşi atunci când îi prezintă pe cei ce formează trupul lui Hristos, apostolul Pavel arată că aceştia sunt „mulţi” (după cum şi în trup sunt mai multe mădulare – 1Corinteni  12:12 ;14) şi foloseşte termeni generali, incluzându-i pe toţi (1 Corinteni  12:13/a; 1 Corinteni  12:27), din trupul lui Hristos nu poate să facă parte oricine.

Au parte de harul acesta cei ce au fost botezaţi de Duhul lui Dumnezeu (botez care nu este o experienţă ulterioară convertirii – Efeseni 5:18 – ci reprezintă actul unirii prin credinţă cu Hristos într-o natură divină – Ioan 1:11-13; 3:3-8; 2 Corinteni  5:17). Aceştia n-au trăit însă numai o experienţă iniţială care i-a unit cu Hristos, ci păstrează şi o legătură vie şi activă cu Domnul în tot timpul vieţii fiind adăpaţi (hrăniţi zilnic) de acelaşi Duh (1 Corinteni  12:13/b: Ioan 6:63; 7:37-39).

Pentru a ajunge în această unitate cu Hristos, cei ce formează „trupul lui Hristos”, s-au despărţit de lume (1 Corinteni  12:1; Coloseni 1:18-24; Efeseni 2:11-16), au crezut şi L-au primit pe Hristos prin credinţă (Ioan 1:11-13), au trăit înnoirea vieţii (Ioan 3:3-8), Îl recunosc pe Domnul Isus ca Mântuitor şi Domn (1 Corinteni 12:3) şi se hrănesc cu ceea ce le oferă Dumnezeu prin Cuvântul Scripturii şi Duhul Sfânt (Ioan 15:1-11).

2.    Ce relaţie trebuie să existe între cei ce formează trupul lui Hristos 
  1 Corinteni 12:14-26

Deşi cei ce formează „trupul lui Hristos” provin dintr-o mare diversitate în ce priveşte apartenenţa etnică (iudei sau greci – 1 Corinteni 12:13/b), poziţia socială (robi sau slobozi – 1 Corinteni 12:13/b), sau înzestrarea spirituală (1 Corinteni 12:4-11; 1 Corinteni 12:15-17), între membrii trupului trupului lui Hristos trebuie să existe unitate (1 Corinteni 12:12;18-20), apreciere (1 Corinteni 12:21-26) şi slujire reciprocă (1 Corinteni 12:25-26).

3.    Cum îşi pot împlini funcţiile cei ce formează „trupul lui Hristos”   1 Corinteni 12:27-31

Pentru a-şi împlini slujba la care a fost chemat, fiecare mădular al „trupului lui Hristos” trebuie să-şi descopere darul cu care a fost înzestrat (1 Corinteni 12:4-11), să cunoască slujirile rânduite de Dumnezeu (1 Corinteni 12:5;28-30), să urmărească roada înaintea darurilor (1 Corinteni 12:31-13:1-13) şi să depindă de lucrarea lui Dumnezeu (1 Corinteni 12:11).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce adevăruri despre identitatea Bisericii ne descoperă metafora „Biserica – trupul lui Hristos” ?
2.    Cine sunt cei ce formează „trupul lui Hristos” ?
3.    Cum explicăm faptul că în Biserică există o unitate în diversitate ?
4.    Cum se poate ajunge la o armonie deplină în trupul Bisericii ?
5.    Cum a arătat apostolul Pavel faptul că fiecare membru al „trupului lui Hristos” are aceeaşi valoare ?
6.    Ce slujiri a rânduit Dumnezeu în Biserică ?
7.    De ce în multe biserici nu mai există o armonie şi o unitate deplină ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *