Biserica -Templul lui Dumnezeu

Efeseni 2:1-22 (1 Petru 2:5)

Scopul lecţiei: Să desescoperim starea spirituală a omului fără de Dumnezeu, care este harul pe care Dumnezeu îl oferă prin Hristos şi ce binecuvântări dobândesc cei ce sunt în Hristos.

Conţinutul lecţiei: O altă metaforă pe care o întâlnim în relatările Sfintei Scripturi pentru definirea identităţii Bisericii este „Biserica –Templul lui Dumnezeu”. Dacă în Vechiul Testament templul era o construcţie fizică destinată pentru a fi un loc de adunare (Psalm 122.1-4;), un loc de închinare (2 Cronici 7:12; Isaia 56:6-7; Ieremia 7:4-11; Matei 21:13), un loc al prezenţei lui Dumnezeu (1 Împăraţi 9:3; 2 Cronici 7:16; Isaia 6:1-3) şi un loc al mărturiei (2 Cronici 7:19-22), atunci când Biserica este asemănată cu „Templul lui Dumnezeu”, acest templu capătă o conotaţie spirituală, însemnând „o casă duhovnicească”, formată din pietre vii (1 Petru 2:5; Evrei 3:6) sau „un Templu spiritual ”, un locaş a lui Dumnezeu prin Duhul (Efeseni 19-22).

Când apostolul Pavel foloseşte acestă metaforă, „templul lui Dumnezeu”, face referire atât la viaţa individuală a fiecărui credincios în care Dumnezeu locuieşte prin Duhul Sfânt (1 Corinteni 3:16-17; 6:19-20), cât şi la biserica lui Hristos, formată din mulţimea celor credincioşi (2 Corinteni 6:16-7:1; Efeseni 2:19-22).

Atunci când Biserica este asemănată cu Templul lui Dumnezeu, cei ce o compun (credincioşii născuţi din nou) sunt pietre vii (1 Petru 2:5),  zidite pe temelia (învăţătura) apostolilor şi proorocilor (Efeseni 2:20; 1Corinteni 3:10; Matei 16:18; Apocalipsa 21:14), piatra din capul unghiului (care ţine întreaga clădire) este Isus Hristos (Psalm 118:22; Isaia 28:16; Matei 21:42; 1 Petru 2:4), iar acest edificiu spiritual creşte (Efeseni 2:20;4:11-16), este un locaş sfânt (Efeseni 2:21; 2 Corinteni 6:14-16) şi un domeniu al locuinţei lui Dumnezeu prin Duhului Sfânt (Efeseni 2:22;1 Petru 2:5; 1 Corinteni 3:16-17; 6:19).

Conţinutul leţiei: Pentru a arăta cât de mari sunt binecuvântările pe care le primesc cei care au ajuns să fie prin credinţă o piatră vie în Templul Spiritual al Bisericii lui Hristos, apostolul Pavel subliniază:

1.    Starea omului fără de Hristos
   Efeseni 2:1-3

Omul fără de Hristos este mort din punct de vedere spiritual (Efeseni 2:1), trăieşte după mersul lumii (Efeseni 2:2/a), este sub autoritatea puterii întunericului (Efeseni 2:2/b) şi împlineşte dorinţele firii (cărnii), prin poftele firii pământeşti şi prin o gândire egocentrică (Efeseni 2.3). În acestă stare, cei sunt fără de Hristos, sunt în vrăjmăşie cu Dumnezeu, fiind numiţi „fiii neascultării” (Efeseni 2:2) şi sub judecata lui Dumnezeu, fiind numiţi „copii ai mâniei” (Efeseni 2:3).

2.    Harul oferit de Dumnezeu prin Hristos   Efeseni 2:4-12

În contrast cu starea omului fără de Dumnezeu, apostolul Pavel prezintă oferta lui Dumnezeu pentru omul căzut spiritual. În dragostea Sa, Dumnezeu le oferă celor ce cred în Hristos: harul vieţii (Efeseni 2:4-5), harul mântuirii (Efeseni 2:5/b;8-9), harul slujirii (Efeseni 10) şi harul domniei (Efeseni 2:6-7). Pentru a arăta că Dumnezeu oferă acest har în aceeaşi măsură şi neamurilor, apostolul Pavel face un contrast între starea spirituală în care se găseau cei dintre neamuri în trecut (fără Hristos – Efeseni 2:11-12) şi binecuvântările pe care le pot primi acum prin Hristos (Efeseni 2:13-22).

3.    Binecuvântările dobândite de cei ce sunt în Hristos 
  Efeseni 2:13-22

Pentru a arăta cât de mari sunt binecuvântările lui Dumnezeu care se împart în aceeaşi măsură atât pentru iudei cât şi pentru neamuri, apostolul Pavel arată că toţi cei ce sunt în Hristos au: pace cu Dumnezeu şi unii cu alţii (Efeseni 2:13-17), acces liber la Tatăl (Efeseni 2:18), un nou statut spiritual (Efeseni 2:19; Ioan 1:11-13; Galateni 4:1-7) şi o mare responsabilitate pentru slujire (Efeseni 2:20-22).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care a fost rolul Templului în Vechiul Legământ ?
2.    Ce semnificaţie a căpătat Templul ca domeniu al locuinţei Duhului Sfânt ?
3.    Ce statut dobândesc membrii Bisericii atunci când Biserica este asemănată cu Templul lui Dumnezeu?
4.    Care este starea spirituală a omului fără de Hristos?
5.    Care sunt binecuvântările pe care le oferă Dumnezeu prin Hristos?
6.    Ce binecuvântări dobândesc cei ce sunt în Hristos?
7.    Ce trebuie să facem ca Templul spiritual (Biserica) să-şi împlinească menirea?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *