Biserica, Oştirea spirituală

Efeseni 6:10-24 (1 Petru 5:8-9)

Scopul lecţiei:  Să descoperim de ce este Biserica o armată spirituală, cine este duşmanul căruia trebuie să ne împotrivim şi ce armură spirituală trebuie să folosim pentru a câştiga o biruinţă deplină.

Contextul lecţiei: Primele versete ale pasajului pe care îl studiem pot fi considerate “ordinul de concentrare” folosit de apostolul Pavel pentru a-i mobiliza pe cei credincioşi la lupta spirituală. Prin acest “ordin” (Efeseni 6:10-11) apostolul Pavel le cere celor credincioşi să fie tari, (“întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui”), să fie echipaţi (“îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu”), şi să se împotrivească diavolului (“să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului”).
Fiindcă viaţa creştină este o luptă pe care cel credincios trebuie să o poarte împotriva „lumii” (1 Ioan 2:15-17; Ioan 16:33; Galateni 6:14), a „firii” (cărnii), (Romani 6:1-6; Galateni 2:20) şi a „diavolului” (Efeseni 6:12; 1 Petru 5:8-9), Biserica este o armată spirituală care continuă lupta spirituală purtată de Domnul Isus.

Pentru a ne conştientiza de realitatea acestui război spiritual, apostolul Pavel foloseşte ilustraţii care ne prezintă această luptă spirituală (2 Corinteni 10:3-5;1 Timotei 6:12; 2 Timotei 2:3-4; 4:7) şi face o comparaţie între echipamentul militar purtat de soldaţii romani şi armura spirituală pe care trebuie să o poarte fiecare creştin (Efeseni 6:13-17). Cu toate că cei credincioşi sunt chemaţi să poarte războaiele Domnului, Biserica nu luptă pentru a câştiga biruinţa (fiindcă aceasta ne este oferită prin Cristos – Efeseni 1:19-23; Romani 8:31-39; 1 Corinteni 15:55-57; Coloseni 2:13-15), ci pentru a păstra şi proclama biruinţa pe care deja am primit-o (2 Timotei 4:7; Apocalipsa 3:11-12; Galateni 5:1; Efeseni 6:13).

Conţinutul lecţiei: Luând în considerare adevărurile pe care le prezintă apostolul Pavel în pasajul lecţiei biblice de astăzi, descoperim:

1.    Duşmanul spiritual împotriva căruia trebuie să lupte Biserica   Efeseni 6:12

Duşmanul împotriva căruia trebuie să lupte biserica este diavolul (1 Petru 5:8-9; Luca 22:31-32; Apocalipsa 12:10-12). Alături de diavol însă, prin acest pasaj  ne sunt prezentate şi căpetenii, domnii şi stăpâniri ale întunericului, care formează armata celui rău (Efeseni 6:12; Romani 8:38).

Deşi Sfânta Scriptură nu ne descoperă în detaliu identitatea şi slujirea acestor puteri ale întunericului, ştim că aceste căpetenii se opun răspunsului lui Dumnezeu, doresc neîmplinirea  planului lui Dumnezeu în istorie (Daniel  10:13) şi luptă împotriva mesagerilor lui Dumnezeu (Daniel 10:13,20-21; Iuda 9; Apocalipsa 12:7-8). Cu toate că prin jertfa Domnului Isus au fost dezbrăcate de autoritate (Coloseni 2:15; Efeseni 1:20-23) şi nu mai au puterea să-i smulgă pe cei credincioşi din mâna lui Dumnezeu (Romani  8:35-39; Ioan 10:28), aceste căpetenii ale întunericului îşi continuă lupta spirituală care va ajunge la apogeu înaintea venirii Domnului Isus (Efeseni 6:12; 2 Tesaloniceni 2:7-12).

2.    Armura spirituală pe care trebuie să o poarte fiecare membru al  Bisericii   Efeseni 6:13-17
Când prezintă armura pe care trebuie să o poarte fiecare credincios, apostolul Pavel arată că: această armură este spirituală (Efeseni 6:14-17), aparţine  lui Dumnezeu  (după cum, înainte de a-l înfrunta pe Goliat, David s-a îmbrăcat în armura lui Saul  – 1Sam. 17:38-39 -, tot aşa şi noi, înainte de a-l înfrunta pe Satan, trebuie să ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu – Efeseni 6:11 şi 13), este formată din piese specifice (centura adevărului, platoşa neprihănirii, sandalele râvnei propovăduirii evangheliei, scutul credinţei, coiful mântuirii şi sabia duhului – Efeseni 6:14-17), este eficientă atunci când este completă (Efeseni 6:11 şi 13) şi conferă celui ce o poartă o poziţie ofensivă.  Niciuna dintre piesele enumerate nu-l apără pe cel ce luptă atunci când se întoarce cu spatele spre duşman sau fuge de pe câmpul de luptă.

3.    Puterea spirituală de care beneficiază Biserica   Efeseni 6:18-20
În lupta spirituală împotriva autorităţilor întunericului, cei credincioşi au la dispoziţie „puterea tăriei lui Dumnezeu” (Efeseni 6:10), iar calea prin care se poate primi această putere este rugăciunea şi credinţa (Efeseni 6:18-20; 1 Petru 5:8-9).  Credinţa trebuie să fie tare (mare, 1 Petru 5:9), iar rugăciunea făcută prin Duhul, în toată vremea, de tot felul, cu toată stăruinţa şi pentru toţi sfinţii (Efeseni 6:18-20).

4.    Biruinţa spirituală care îi este oferită Bisericii
   Efeseni 6:20-24; 1 Petru 5:8-9
Deşi era în lanţuri (Efeseni 6:20), apostolul Pavel exprimă biruinţa pe care i-a dat-o Dumnezeu, fiindcă predica cu îndrăzneală, avea colaboratori care îi continuau slujirea (Efeseni 6:21-22), iar biserica se întărea în har (Efeseni 6:23-24). Această biruinţă este anunţată şi de apostolul Petru, care ne arată că atunci când ne împotrivim diavolului, tari în credinţă, suntem părtaşi luptei spirituale pe care o duc cei credincioşi (1 Petru 5:8-9), iar diavolul va fugi de la noi (Iacov 4:7).
Întrebări pentru discuţii:
1.    Ce imperative sunt cuprinse în “ordinul de mobilizare” rostit de apostolul  Pavel ?
2.    De ce trebuie să fie Biserica o oştire spirituală ?
3.    Cine este duşmanul împotriva căruia trebuie să lupte membrii Bisericii ?
4.    Din ce piese este formată armura spirituală a celor credincioşi ?
5.    Când este eficientă acestă armură spirituală?
6.    Care este secretul puterii spirituale ?
7.    De ce sunt tot mai multe biserici care nu mai cunosc biruinţa spirituală ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *