Biserica Mireasa lui Cristos

Efeseni 5:15-33 (Apocalipsa 19:7-8)

Scopul lecţiei: Să înţelegem semnificaţia metaforei „Biserica – Mireasa lui Cristos” şi să descoperim exemplul lui Cristos ca „Mire” al Bisericii şi trăsăturile spirituale ale Bisericii în calitate de „Mireasă” a lui Christos.

Contextul lecţiei: Atunci când Sfânta Scriptură prezintă Biserica în calitatea sa de „Mireasă a lui Cristos”, această metaforă pune în lumină relaţia pe care o are Biserica cu Dumnezeu prin unirea spirituală cu Cristos. Pentru a întelege acestă legătură spirituală, în Sfânta Scriptură, relaţia dintre Cristos şi Biserică este asemanată cu relaţia dintre soţ şi soţie (Efeseni 4:21-33;1 Corinteni 11:3;2 Corinteni 11:2).

Ideea căsătoriei, care exemplifică relaţia pe care Dumnezeu doreşte să o stabiliescă cu poporul său, este întâlnită şi în Vechiul Testament (Isaia 54:5-8; 62:3-5; Osea 2:19-23), iar cel mai frumos poem de dragoste ce ilustrează acestă relaţie este întâlnit în cartea Cântarea Cântărilor.

În Noul Testament această relaţie este accentuată prin faptul că Domnul Isus este prezentat a fi „Mirele” (Matei 9:15; Marcu 2:19; Luca 5;34-35; Ioan3:28-30; Matei 25:1-13), Biserica este identificată a fi „Mireasa” (Efeseni 5:21-33; 2 Corinteni 11:2-3; Matei 25:1-13; Apocalipsa 19:7-8; 21:1-2), iar istoria Bisericii urmează etapele unei “căsătorii evreieşti”: viitorul mire plăteşte tatălui fetei cu care urmează să se căsătorească preţul miresei (Efeseni 5:25;5:2; Galateni 1:4; 1 Petru 1:18-19), după ce s-a plătit preţul miresei urmează perioada logodnei, vreme în care mirele pregăteşte casa unde noua familie va locui , iar miresa îşi confirmă curăţia şi se pregăteşte pentru ziua nunţii (Ioan 14:1-3; 2 Corinteni 11:1-3; Apocalipsa 19:7-8; Matei 25:1-13), vremea sărbătorii nunţii (Matei 25:10; Matei 22:1-14; Apocalipsa 19:7-8) şi timpul căsniciei (Apocalipsa 21:3-7; 22:1-5).

Conţinutul lecţiei: Păstrând în atenţie asemănarea făcută de apostolul Pavel între soţ şi soţie şi Cristos şi Biserică, descoperim:


1.    Exemplul Lui Cristos ca Mire al Bisericii 
  Efeseni 5:21-33

În calitatea Sa de Mire, Domnul Isus Şi-a câştigat Biserica (Efeseni 5:25; Isaia 53:10-11; 1 Petru 1:17-21; 1 Corinteni 6:19-20;7:23; 1 Timotei 2:5-6; 1 Petru 2:9; Fapte 20:28), iubeşte Biserica (Efeseni 5:25; Ioan 13:1; Ioan 15:9), conduce Biserica – are autoritate asupra Bisericii (Efeseni 5:23; 1:22-23; Coloseni 1:18; 1 Corinteni 11:3), este exemplu pentru Biserică (Efeseni 5:1-2; Matei 11:29; 1 Petru 2:21-25), poartă de grijă de nevoile Bisericii (Efeseni 5:28-29; Ioan 17:5-17; Ioan 14:12-13; Ioan 16:23-24; Evrei 4:15-16; 7:24-27), pregăteşte locul pentru Biserică(Ioan 12:26; 14:1-3; 17:24)  pregăteşte Biserica  pentru ziua nunţii (Efeseni 5:26-27; 4:11-13; Apocalipsa 19:7-8 ) şi va desăvârşi Biserica pentru a moşteni veşnicia (1 Tesaloniceni 4:15-17; 1 Ioan 3:1-2; 1 Corinteni 15:47-54; Filipeni 3:20-21).

2.    Responsabilităţile Bisericii ca Mireasă a lui Cristos   Efeseni 5:15-33

A fi „Mireasa Lui Cristos” nu înseamnă numai o mare onoare şi un mare har, ci şi o mare responsabilitate. Găsim exemplificat acest fapt prin căsătoria lui Boaz cu Rut (Rut 4:1-12),  a lui Osea cu Gomera (Osea 1:1-2:23), sau a lui Osea cu o femeie imorală (Osea 3:1-5).

Datorită harului care i s-a oferit, Biserica, în calitate de Mireasă a lui Cristos, trebuie să fie curată (despărţită de lume şi dedicată total lui Cristos – Efeseni 5:3-11; 2 Corinteni 11:1-3; 1 Corinteni  6:15-20), să lucreze cu înţelepciune(răscumpărând vremea – Efeseni 5:15-18), să fie mulţumitoare (Efeseni 5:19-20),să fie supusă lui Cristos (Efeseni 5:21-25) şi să fie pregătită pentru a-L întâlni pe Domnul (Efeseni 5:27; Apocalipsa 19:7-8; Matei 25:1-13; Apocalipsa 22:17-20).


Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce relaţie exemplifică metafora „Biserica – Mireasa lui Cristos” ?
2.    Ce comparaţie a folosit apostolul Pavel pentru a exemplifica relaţia dintre Cristos şi Biserică ?
3.    Este folosit exemplul căsătoriei pentru a ilustra relaţia dintre Dumnezeu şi poporul Său şi în Vechiul Testament ?
4.    Ce lucruri arată că acestă metaforă capătă o nuanţă mult mai concretă în relatările Noului Testament ?
5.    Ce face Cristos în calitatea Sa de Mire pentru Mireasa (Biserica) Sa ?
6.    Ce familii din Vechiul Testament exemplifică onoarea de a fi Mireasa lui Hristos ?
7.    Care sunt responsabilităţile Bisericii în calitate de Mireasă a lui Cristos ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *