Biserica influenţată de formalism

Apocalipsa 2:1-7 (2 Timotei 3:1-5)

Scopul lecţiei:  Să înţelegem de ce a ajuns formalismul religios o problemă a bisericii din Efes şi să descoperim care au fost cauzele acestei căderi, urmările acestei stări spirituale şi ce paşi trebuie făcuţi pentru a redobândi dragostea dintâi.

Contextul lecţiei: Dacă prin metaforele folosite pentru descrierea Bisericii, pe care le-am studiat  la începutul acestui an, am descoperit identitatea, misiunea şi destinul Bisericii, prin exemplul bisericilor care ne sunt prezentate la începutul cărţii Apocalipsa dorim să descoperim ce fel de tipuri de biserici locale pot fi întâlnite în practică, să aflăm care au fost problemele cu care s-au confruntat acestea şi ce remediu a fost sugerat pentru ca aceste probleme să fie depăşite.

Exemplul bisericilor cărora apostolul Ioan le-a transmis de pe insula Patmos un mesaj din partea Domnului Isus poate fi aplicat atât în sens specific, cu referire directă la cele 7 biserici locale din Asia Mică, cât şi la perioade istorice distincte din viaţa Bisericii universale, în care aceste probleme au fost predominante.

În acelaşi timp însă, tipurile de biserici locale întâlnite în perioada Bisericii Primare sunt demne de luat în considerare fiindcă evidenţiază problemele cu care se pot confrunta şi bisericile din vremea în care trăim noi. Deşi încercările cu care s-a confruntat Biserica de-a lungul istoriei au fost mult mai numeroase decât cele menţionate prin cazul celor 7 biserici din Asia Mică, exemplul acestor biserici, pe care îl vom studia în capitolul intitulat „Tipuri de biserică”, ne va descoperi cauzele cel mai des întâlnite şi care au generat aceste probleme.

Conţinutul lecţiei: Prima biserică ce a primit un mesaj în al cărui conţinut a fost inclus un  diagnostic spiritual a fost „Biserica din Efes” (Apocalipsa 2:1-7). Această biserică a fost fondată prin slujirea apostolului Pavel, la începutul celei de-a treia călătorii misionare, având printre membri fondatori şi un grup de ucenici ai lui Ioan, care au trăit aceeaşi experienţă a coborârii Duhului Sfânt ca apostolii prezenţi la Rusalii.

În această metropolă a secolului I (250.000 locuitori), apostolul Pavel a predicat doi ani de zile (52-54 d.Hr., conform Fapte 19:10), ajutând la creşterea şi maturizarea bisericii. Deşi a trebuit să înfrunte împotrivirile puterii întunericului (Fapte 19:13-20) şi opozitia meşterilor ce construiau temple pentru zeiţa Diana (Artemis) (Fapte 19:21-40) precum şi multe frământări interne (1 Timotei 1:2-4), această biserică a crescut şi a devenit o biserică de referinţă din perioada Bisericii Primare (Fapte 20:17; 2 Timotei 4:12; Efeseni 6:21-24; 1 Timotei 1:2-4). Scrisoarea pe care au primit-o însă din partea Domnului Isus prin apostolul Ioan pune în evidenţă starea spirituală a bisericii din Efes la aproape 50 de ani de la constituire (95-96 d.Hr.), care nu mai era la fel ca în vremea începuturilor. Studiind această scrisoare descoperim că Biserica din Efes, după ce a avut un început bun, a ajuns într-o stare de formalism religios.

1.    Realitatea formalismului religios   Apocalipsa 2:1-4; 6

Starea de formalism religios a bisericii din Efes a fost reală, fiindcă Cel ce a făcut radiografia spirituală a acestei Biserici şi i-a fixat diagnosticul este Însuşi Domnul Isus. După cum El Însuşi a anunţat (Apocalipsa 2:2/a), El ştie bine starea acestei biserici şi  evalueză realitatea pătrunzând dincolo de aparenţe, fiindcă: „ţine cele şapte stele (biserici) în mâna Lui cea dreaptă, şi umblă printre cele şapte sfeşnice(biserici) de aur” (Apocalipsa 2:1).

Atunci când a fost examinată de Domnul Isus, în biserica din Efes s-a găsit mult activism: Biserica era antrenată în slujire („ştiu faptele tale”), era gata pentru orice sacrificiu („ştiu osteneala ta”), era statornică (ştiu „răbdarea ta”), era separată faţă de ce este rău (ştiu „că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare  pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt şi i-ai găsit mincinoşi” – Apocalipsa 2:2;6) şi era pregătită să sufere (ştiu „că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit” – Apocalipsa 2:3). Toate aceste slujiri deveniseră însă o rutină, fiindcă membri acestei biserici nu mai slujeau din dragoste, ci din obişnuinţă (Apocalipsa 2:4)

2.    Cauza formalismului religios   Apocalipsa 2:4

Cauza formalismului spiritual la biserica din Efes a fost pierderea dragostei dintâi (Apocalipsa 2:4). Dragostea dintâi este răspunsul inimii celui ce a fost mântuit faţă de dragostea lui Dumnezeu, exprimat prin acceptare deplină, dedicare totală şi entuziasm în slujire. Acest entuziasm a fost întâlnit în momentul constituirii bisericii din Efes (Fapte 19:1-20), dar a pălit odată cu trecerea anilor (Efeseni 6:23-24; Fapte 20:29-30; 1 Timotei 1:2-4; Matei 24:12).

3.    Pericolul formalismului religios 
   Apocalipsa 2:4/b

Formalismul religios este un mare pericol fiindcă înainte de a primi slujirea noastră Dumnezeu ne analizează inima noastră (Genesa 4:3-5/a; 1 Samuel 16:7; Apocalipsa 2:4), faptele săvârşite fără credinţă şi dragoste nu au nici un preţ (Matei 6:1-2), iar cei ce nu slujesc cu dragoste pierd părtăşia şi legătura cu Dumnezeu (Apocalipsa 2:5/b).

4.    Remediul formalismului religios   Apocalipsa 2:5-7

Bisericii din Efes, Domnul Isus nu-i prezintă numai diagnosticul spiritual ci şi reţeta pe care trebuie să o aplice pentru a recâştiga vindecarea spirituală, biruinţa şi răsplătirea lui Dumnezeu (Apocalipsa 2:7). Această reţetă cuprinde acţiuni exprimate pe un ton imperativ: „adu-ţi aminte de unde ai căzut”, „pocăieşte-te” şi „întoarce-te la faptele tale dintâi!” (Apocalipsa 2:5). Aceste adevăruri ne arătă că, pentru a birui formalismul spiritual, mai întâi trebuie să păstrăm o vie legătură cu Dumnezeu şi apoi să împlinim cu ajutorul Lui slujirile care ne-au fost încredinţate.

Întrebări pentru discuţii:

1.    Cine a fondat Biserica din Efes ?
2.    Ce lucruri arată că în Biserica din Efes era un puternic activism spiritual ?
3.    De ce a ajuns Biserica din Efes într-o stare de formalism religios ?
4.    Ce ne confirmă faptul că acest diagnostic spiritual a fost real ?
5.    De ce este formalismul religios o stare spirituală deosebit de periculoasă ?
6.    Ce remediu a indicat Domnul Isus pentru vindecarea de formalism religios ?
7.    Ce răsplată vor primi cei ce dobândesc vindecarea spirituală ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *