Biserica – Adunarea celor chemaţi

Matei 16:13-28 (Romani 8:28-30)

Scopul lecţiei: Să descoperim cadrul în care a prezentat Domnul Isus Biserica Sa, cine sunt cei chemaţi să facă parte din Biserică  şi ce misiune le-a fost încredinţată.

Contextul lecţiei: Pentru scriitorii Vechiului Testament „Biserica” a fost o „taină”. Deşi mulţi prooroci au anunţat restaurarea Israelului şi faptul că va veni o vreme când Dumnezeu va răscumpara oameni din orice neam şi Îşi va întemeia un nou popor, Biserica a fost anunţată şi prezentată de Domnul Isus. Numai în timpul slujirii publice a Domnului Isus a fost descoperită identitatea Bisericii, misiunea care i-a fost încredinţată precum şi destinul ce-i este pregătit.

Pentru că în timpul în care trăim manifestările puterii întunericului care anticipează domnia lui Anticrist sunt tot mai evidente, iar în această vreme de libertate şi globalizare Biserica este în pericol de a-şi pierde identitatea şi a nu-şi mai împlini misiunea, prin studiile biblice din anul 2010 dorim să abordăm o eclesiologie biblică, descoperind identitatea şi misiunea Bisericii, motivând fiecare biserică ce va parcurge acest studiu să cunoscă şi să aplice modelul Bisericii Primare.

Conţinutul lecţiei:  Pasajul biblic pe care îl studiem conţine primul anunţ pe care Domnul Isus l-a făcut cu privire la Biserica Sa. Păstrând în atenţie cadrul în care a făcut Domnul Isus această mărturisire, numele pe care L-a folosit pentru a-şi prezenta Biserica şi misiunea anunţată de Domnul Isus pentru Biserică, descoperim:

1.    Contextul în care Domnul Isus a prezentat Biserica 
  Matei 16:13-17

Domnul Isus nu Şi-a anunţat Biserica la Ierusalim, oraşul care era centrul religios al Israelului, ci în Cezareea lui Filip, cel mai de nord ţinut al Palestinei, aflat la cca. 120 mile (200 Km) nord de Ierusalim. Pentru că în Cezareea lui Filip era un puternic centru al închinării la Baal, iar în această zonă Irod cel Mare a construit un templu în onoarea lui Cezar August, putem spune că Domnul Isus şi-a anunţat Biserica în cel mai întunecat loc din punct de vedere spiritual.

Domnul Isus a vorbit despre Biserică după ce ucenicii au răspuns întrebărilor referitoare la identitatea Sa. Când au fost întrebaţi, ucenicii au arătat mai întâi părerea oamenilor cu privire la Domnul Isus, iar prin declaraţia „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu”, Petru a făcut cea mai mare mărturisire de credinţă, arătând care este convingerea ucenicilor cu privire la identitatea Domnul Isus.

După declaraţia lui Petru, Domnul Isus a rostit pentru prima dată numele „Bisericii”, spunând: „tu eşti Petru, şi pe această piatră, voi zidi «Biserica Mea», şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui”( Matei 16:18).

Faptul că, după această mărturisire, Domnul Isus a început să descopere suferinţele pe care avea să le îndure la Ierusalim, vorbind desluşit despre moartea şi învierea Sa (Matei 16:21), ne ajută să înţelegem că Domnul Isus nu S-a limitat numai la a ne prezenta numele şi misiunea Bisericii, ci ne-a arătat şi ceea ce este gata El să facă pentru ea.

2.    Identitatea Bisericii Domnului Isus   Matei 16:18

Pentru a defini identitatea Bisericii, Domnul Isus a folosit termenul „eclesia”, care înseamnă „adunarea celor chemaţi afară”. În Noul Testament acest termen este folosit de 114 ori. De 90 de ori cu referire la un grup de credincioşi dintr-o anume localitate (biserica locală), iar de 24 de ori cu referire la toţi credincioşii (biserica universală). Acest termen nu este tradus niciodată având sens de clădire sau de instituţie. Datorită acestui fapt putem spune că Biserica nu este o construcţie sau o instituţie, ci un organism spiritual.

Acest adevăr este bine subliniat de Sfânta Scriptură, atunci când Biserica este aseamănată cu un trup. După cum trupul este o entitate formată din mai multe celule vii, având fiecare o identitate şi un rol specific, tot aşa şi în biserică fiecare credincios este o „piatră vie” care, deşi are o identitate şi un rol specific, este o parte importantă în alcătuirea întregului, formând împreună cu ceilalţi credincioşi trupul lui Hristos (1 Petru 2:4-5; 1Cor. 12:12-20).

Cu toate că în această economie de piaţă unii slujitori încearcă să privatizeze chiar şi biserica, sau să se folosească de biserică de parcă ar fi proprietatea lor, Biserica are un singur Stapân si un singur Domn: „Isus Hristos!” (Efes. 1:22; Col. 1:18). Biserica aparţine lui Hristos , pentru că: El a câştigat-o (1 Petru 2:9; Efes. 5:24-26), El o sfinţeşte (Efes. 5:27; Col. 1:19-22; Tit 2:14), El Însuşi lucrează prin Biserică (2 Cor. 5:20), El o va desăvârşi (1 Ioan 3:2) şi va domni veşnic  împreună cu Biserica Sa (Fil.  3:20-21; Apoc. 21:2-3 , 22:15).

3.    Misiunea Bisericii  Domnului Isus   Matei 16:19-28

Urmărind mărturisirea făcută de Domnul Isus în Cezareea lui Filip, descoperim nu numai cadrul în care şi-a prezentat El Biserica şi identitatea Bisericii Sale, ci şi misiunea pe care Biserica trebuie s-o împlinească. Atunci când a declarat: „pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui”, Domnul Isus a anunţat că Biserica Sa este zidită pe o temelie solidă, este în ofensivă, în expansiune şi biruitoare în faţa celor mai de temut duşmani: diavolul, moartea şi locuinţa morţilor (Matei 16:18).

Biserica îşi împlineşte acestă misiune atunci când este zidită pe Adevăr (pe această „piatră” voi zidi Biserica Mea – Matei 16:18), este formată din pietre vii(mulţimea celor chemaţi – Matei 16:18; Rom. 8:28-30), este zidită de meşterul cel mai iscusit (Isus Hristos – Matei 16:18) şi îşi împlineşte misiunea încredinţată.

Acestă misiune este descoperită de încredinţarea pe care Domnul Isus o dă lui Petru atunci când îi spune:  „Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri „ (Matei 16:19)

Deşi apostolul Petru a fost un deschizător de uşi pentru Împărăţia lui Dumnezeu,  predicând Evanghelia şi câştigându-i pentru Hristos pe evrei, (Fapte 2), samariteni, (Fapte 8:14 ) şi neamuri, (Fapte 10), misiunea de a purta cheile, anunţată de Domnul Isus, nu-l include numai pe el, ci întreaga Biserică. Acest adevăr este dovedit de faptul că toţi ceilalţi ucenici au primit aceeaşi încredinţare (Matei 18:18).

A avea cheile Împărăţiei cerurilor este o mare autoritate – fiindcă cel ce ţine cheile are ultimul cuvânt (Apoc. 1:18), o mare oportunitate – fiindcă cel ce ţine cheile lucrează împreună cu Dumnezeu, o mare strategie – fiindcă Domnul Isus a arătat ucenicilor modul în care cineva poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu şi o mare responsabilitate – fiindcă orice va fi legat pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice va fi dezlegat pe pământ va fi dezlegat în ceruri (Matei 16:19).

Întrebări pentru discuţie:

1.    În ce context a vorbit Domnul Isus prima dată despre Biserica Sa ?
2.    Ce păreri aveau oamenii cu privire la Domnul Isus ?
3.    Ce mărturisire a făcut Petru despre identitatea Domnului Isus ?
4.    Ce ne ajută să credem că Biserica este „adunarea celor chemaţi afară” ?
5.    De ce Biserica aparţine lui Hristos ?
6.    Care este misiunea Bisericii anunţată de Domnul Isus ?
7.    Ce înseamnă a avea cheile Împărăţiei cerurilor ?

Pastor Dan Boingeanu


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *