BIRUINŢĂ PRIN RUGĂCIUNE

Efeseni 6:18

I. Roagă-te în timp ce veghezi (Efeseni 6:18)

Atunci când creştinii neglijează rugăciunea şi vegherea,

temelia lor spirituală se clatină (Matei 26:41)

Ei trebuie să fie silitori în veghere şi rugăciune pentru

a nu fi biruiţi de încercări.

Noi de asemenea trebuie să veghem pentru revenirea

Domnului şi Mântuitorului nostru (Matei 24:42)

II. Roagă-te în timpul umblării (Coloseni 2:6)

Biblia se referă la viaţa creştinului ca fiind o umblare.

Putem umbla în lumină sau întuneric.

Trebuie să ne rugăm în umblarea noastră zilnică

cu El. Rugăciunea aduce schimbări şi călăuzire

(Coloseni 1:10)

Rugăciunea în timpul umblării fizice este sănătoasă

duhovniceşte.

III. Roagă-te în timpul lucrului (1 Timotei 2:8)

Mulţi se roagă înainte şi după muncă dar nu şi în timpul ei.

Ei nu simt atingerea lui Dumnezeu în nevoie.

Pentru a avea binecuvântarea şi asistenţa Lui continuă,

trebuie să menţinem un spirit de rugăciune la lucru,.

Creştinii trebuie să se roage şi lucrând pentru Dumnezeu.

El îi va ajuta (Filipeni 2:13)

I V. Roagă-te în timp ce aştepţi (Psalm 27:14)

Aşteptarea poate fi foarte dificilă în necazuri.

Aşteptarea poate fi însă răsplătită dacă ne rugăm şi

stăm alături de Dumnezeu. Ea ne va ajuta să creştem.

Dacă ne încredinţăm voia noastră voii Lui, El

va lua responsabilitatea, dându-ne în schimb pace

(Filipeni 4:7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *