Binecuvântările făgăduite celor din Israel

Deuteronomul 28:1-14 (Isaia 55:2)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce binecuvântări a promis Dumnezeu copiilor lui Israel, condiţiile în care erau oferite şi ce mărturii arată că acestea urmau să se împlinească.

Contextul lecţiei: Alegerea lui Israel de către Dumnezeu a fost anunţată  prin legământul  încheiat cu Avraam. Dacă acest legământ cuprindea doar oferta lui Dumnezeu pentru urmaşii lui Avraam (Dumnezeu S-a oferit să fie Dumnezeul lor, să-i facă un neam mare, să le dea o ţară şi să-i facă o binecuvântare – Geneza 12:1-3; 17:1-8), la muntele Sinai Dumnezeu a completat  acest legământ cu promisiuni noi (Dumnezeu a promis celor din Israel că vor fi poporul Său, un popor sfânt şi un neam de preoţi – Exodul 19:5-6). Stând însă în prezenţa lui Dumnezeu, poporul Israel a avut parte la muntele Sinai nu numai de promisiuni noi, ci şi de experienţe noi (copiii lui Israel au fost martori la manifestarea prezenţei lui Dumnezeu şi au auzit vocea lui Dumnezeu – Exodul 19:10-25, cadru în care le-au fost prezentate responsabilităţile pe care le aveau faţă de Domnul – au primit Legea – Exodul 19:10 – 20:17).

Datorită acestui fapt, putem spune că prin legământul de la muntele Sinai, încheiat de Dumnezeu prin Moise cu întreg poporul Israel (Exodul 19:7-9, 24:1-8), au fost descoperite condiţiile în care aveau să primescă urmaşii lui Avraam binecuvântările promise (Exodul 20:1-17, 19:8, 24:3).

Însă după aproape 40 de ani de la acest eveniment, în câmpia Moabului, înainte de intrarea în Canaan, Moise a repetat Legea. Repetarea Legii a însemnat: autoritate(Legea a fost repetată de Moise, cel prin care a fost dată – Deuteronomul 1:1, 5:1, 27:1, 31:1), aducere aminte (repetarea Legii a amintit poporului ceea ce le-a poruncit Dumnezeu – Deuteronomul 4:10-12;5:1-5), instruire (Moise a repetat Legea exemplificând ceea ce a poruncit Dumnezeu cu experienţele trăite de poporul Israel în timpul călătoriei prin pustie – Deuteronomul 9:7-29, 11:1-9 etc.),responsabilitate (repetarea Legii arată că Dumnezeu nu Şi-a schimbat aşteptările chiar dacă trecuseră 40 de ani de la momentul când aceasta a fost dată iar cei din Israel o călcaseră de multe ori – Deuteronomul 5:32-33, 6:10-17, 6:24-25) şicontinuitate (Moise a repetat Legea arătând că şi a doua generaţie de evrei care s-a născut în pustie trebuiau să cunoască şi să împlinească ceea ce a poruncit Dumnezeu, având datoria ca să-i înveţe tot ceea ce le-a poruncit Domnul şi pe copiii copiilor lor – Deuteronomul 4:9, 6:6-9, 11:18-21).

Studiind însă cartea Deuteronomul, observăm că repetarea Legii de către Moise a însemnat şi completare. Repetând Legea, Moise a adăugat într-un mod mult mai explicit binecuvântările de care vor avea parte cei ce o vor păzi (Deuteronomul 28:1-14) şi blestemele care vor veni asupra celor ce o vor încălca (Deuteronomul 28:15-68). În acelaşi timp Moise a dat şi instrucţiuni clare privind modul în care urma să fie aplicată Legea în vremea în care poporul Israel avea să deţină stăpânirea ţării Canaanului (Deuteronomul 8:6-20, 11:8-17) şi i-a chemat  pe cei din Israel la o reînnoire a legământului făcut cu Dumnezeu (Deuteronomul 29:1-15).

Conţinutul lecţiei:  Studiind binecuvântările promise de Dumnezeu celor ce aveau să păzească Legea, descoperim:

1.    Condiţia binecuvântărilor   Deuteronomul 28:1-2

Binecuvântările pregătite de Dumnezeu pentru poporul Israel nu aveau să fie oferite în mod automat şi nici împărţite haotic sau având în vedere faţa omului, ci acestea urmau să fie primite doar de aceia ce aveau să împlinească aşteptările lui Dumnezeu. Acest fapt este bine subliniat de contextul în care Moise a prezentat binecuvântările promise de Dumnezeu. El a început înşiruirea acestor binecuvântări folosind ca primă afirmaţie conjuncţia „dacă”, ce implică anumite condiţii sau clauze. Acestea sunt: „ascultarea de glasul Domnului, păzirea poruncilor date de Dumnezeu şi împlinirea poruncilor pe care le-a dat Dumnezeu” (Deuteronomul 28:1-3).

Aceste condiţii sunt de netăgăduit, fiindcă au fost stabilite de Dumnezeu (Deuteronomul 28:1-2), sunt clare, fiindcă au fost formulate foarte explicit (Deuteronomul 28:1-3), sunt categorice, fiindcă au fost repetate (Deuteronomul 28:1,2,13) şi sunt detaliate, fiindcă au fost prezentate cu sublinieri specifice (primite astăzi, aplicate în întregime [toate] şi împlinite întocmai [fără a te abate nici la dreapta nici la stânga] – Deuteronomul 28:1-3, 13-14).

2.    Conţinutul binecuvântăilor   Deuteronomul 28:3-12

În şirul binecuvântărilor promise de Dumnezeu celor ce vor păzi şi împlini Legea, Moise a enumerat: rodnicie (Deuteronomul 28:4-5), reuşită (Deuteronomul 28:6), biruinţa asupra vrăjmaşilor (Deuteronomul 28:7), succes (Deuteronomul 8), creştere spirituală (Deuteronomul 28:9-10), prosperitate materială (Deuteronomul 28:11-12), înălţare şi întâietate (Deuteronomul 28:13).  Păstrând în atenţie toate aceste binecuvântări constatăm că acestea sunt: felurite, abundente şi benefice (împlinesc nevoile de bază ale fiinţei umane).

3.    Certitudinea binecuvântărilor   Deuteronomul 28:13-14 – Isaia 55:2

Pentru a arăta că aceste binecuvântări sunt sigure, Moise a repetat de mai multe ori faptul că Domnul este Cel ce Se angajează să le împlinească, garantând împlinirea acestor binecuvântări cu numele Domnului (Deuteronomul 28:1,7,8,11,12,13), iar profetul Isaia arată că ceea ce oferă Dumnezeu este gratis şi din abundenţă (Isaia 55:2).

Întrebări pentru discuţii:

1.    În ce cadru a fost repetată Legea pentru poporul Israel ?
2.    De ce a trebuit să fie repetată Legea pentru poporul Israel ?
3.    Cu ce a fost completată Legea atunci când a fost repetată de Moise ?
4.    În ce condiţii urmau să primescă israeliţii binecuvântările făgăduite de Dumnezeu ?
5.    Ce binecuvântări a promis Dumnezeu copiilor lui Israel ?
6.    Ce mărturii a folosit Moise pentru a arăta că aceste binecuvântări sunt o certitudine ?
7.    De ce a pierdut poporul Israel aceste binecuvântări ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *