Binecuvântarea oferită celor împăciuitori

Matei 5:17-26 (5:9)

Scopul lecţiei: Să descoperim cine sunt cei menţionaţi de Domnul Isus în cea de-a şaptea fericire, modul în care trebuie să restabilim relaţiile cu cel care a greşit faţă de noi  şi să cunoaştem binecuvântările pe care le primesc cei împăciuitori.

Conţinutul lecţiei:  Prin ce-a de-a şaptea  fericire Domnul Isus a prezentat o atitudine diferită faţă de cea a zeloţilor, care îi numeau „fii ai lui Dumnezeu” pe cei ce promovau violenţa, agresiunea şi revolta faţă de stăpânirea romană, arătând că adevăraţii  „fii ai lui Dumnezeu” sunt cetăţenii Împărăţiei Cerurilor, care promovează pacea, apărând dreptatea şi adevărul.

1.    Identitatea făcătorilor de pace

Făcătorii de pace nu sunt cei ce acceptă şi tolerează fărădelegea, ci aceia ce iubesc pacea, depunând orice efort pentru a o restabili şi a o păstra. Deoarece făcătorul de pace este implicat activ în a rezolva conflicte, a potoli tensiuni şi a confrunta predispoziţia spre violenţă a fiinţei umane, pentru a împlini această slujire el are nevoie de multă putere spirituală, exprimată cu înţelepciune şi bunătate. Cel mai bun exemplu al unui făcător de pace este Însuşi Domnul Isus, Cel care a realizat împăcarea omului cu Dumnezeu (Isaia 9:6-7; 52:7; Efeseni 2:14-16; Coloseni 1:19-20). De aceea, toţi cei credincioşi trebuie să trăiască în pace cu semenii şi să împlinească slujba împăcării (2 Corinteni 5:18-20; Romani 14:19; Evrei 12:14; Iacov 3:13-14, 16-18; 1 Petru 3:8-11).

2.    Modul în care este restaurată pacea

Pentru a înţelege modul în care putem restaura pacea avem exemplul Domnului Isus, care a împlinit Legea (a împlinit preceptele divine – Matei 5:17-20) şi învăţătura Domnului Isus prin care ne este descoperită pedeapsa pentru violenţă (Matei 5:21-22), paşii pe care trebuie să-i parcurgem pentru împăcare (Matei 5:23-24, 18:15-17; 1 Corinteni 6:5-11) şi cadrul în care trebuie să fie împlinită această slujire (Matei 5:25-26; Proverbe 25:8-11; Luca 12:58-59; Psalmii 34:11-14, 34:6).

3.    Binecuvântarea oferită făcătorilor de pace 

Aşa cum a arătat Domnul Isus în cea de-a şaptea fericire, cei împăciuitori sunt numiţi „fii ai lui Dumnezeu”.  Această numire este în contrast cu identitatea prin care suntem cunoscuţi ca fiinţe umane (suntem „fii ai oamenilor”), o binecuvântare ce descoperă asemănarea cu Dumnezeu şi statutul spiritual pe care îl căpătăm prin credinţa în Domnul Isus (Matei 5:9; 1Samuel 2:12; Efeseni 2:1-2, 5:6; Coloseni 3:6; Ioan 1:11-12; Efeseni 2:11-22.

Întrebări pentru discuţii:

1.    Pe cine îi numeau zeloţii „fiii lui Dumnezeu”?
2.    Cine sunt „făcătorii de pace” la care a făcut referire Domnul Isus ?
3.    Ce Îl identifică pe Domnul Isus ca exemplu pentru făcătorii de pace ?
4.    Ce paşi trebuie parcurşi pentru realizarea împăcării ?
5.    De ce trebuie să ne împăcăm cu cel ce a greşit faţă de noi ?
6.    În ce cadru se realizează împăcarea ?
7.    Ce binecuvântare este promisă celor împăciuitori ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *