Binecuvântarea oferită celor cu inima curată

Matei 5:27-37 (Matei 5:8)

Scopul lecţiei: Să descoperim ce înseamnă a avea o inimă curată, de ce a ajuns omul să aibă inima murdară, cum putem dobândi o inimă curată şi ce binecuvântare primesc cei ce trăiesc împlinind această condiţie spirituală.

Conţinutul lecţiei:
Cea de-a şasea fericire rostită de Domnul Isus în Predica de pe Munte, este cea mai semnificativă fericire rostită de Domnul Isus, fiindcă împlinirea ei dă sens şi face posibilă împlinirea tuturor celorlalte fericiri. Înţelegem esenţa acestei fericiri descoperind:

1.    Ce înseamnă a avea o inimă curată

Inima curată „ kataros te kardia”, defineşte starea interioară şi valorile morale ale unei persoane exprimate prin gândire, motivaţii, decizii şi sentimente. Pentru a defini starea de curăţie, în NoulTestament sunt folosiţi doi termeni: „hagnos” care înseamnă a fi cast (castitate), pur, sincer, curat (Tit 2:5; Filipeni 4:8; 2 Corinteni 11:2; 1 Petru 3:2; 1 Timotei 5:22; 2 Corinteni 7:11) şi „kataros”, folosit de 27 de ori în Noul Testament cu sensul de a fi curat în interiorul fiinţei tale (spălat), pur (în sensul unui metal curăţit prin foc), fără vină, dar şi de a fi pus deoparte pentru o lucrare sfântă (Matei 5:8, 23:26; Ioan.13:10, 15:3; 1 Timotei 1:5, 3:9; 2 Timotei 2:22). Inima curată este un subiect primordial al Sfintelor Scripturi (Deuteronomul 10:16, 30:6;1 Samuel 15:22; Isaia 1 10-17; Ieremia 4:4), iar curăţia inimii despre care a vorbit Domnul Isus în cea de-a şasea fericire poate fi o referire la condiţia apropierii de Dumnezeu menţionată în psalmi (Psalmul 24:3-4,6).

2.    De ce a ajuns omul să aibă inima murdară

Inima omului a ajuns murdară din pricina întinăciunii păcatului (Romani 1:19-32; Geneza 6:5; Matei 15:8-9, 19-20; Psalmul 139:23-24). Păcatul care aduce cea mai mare întinăciune este „preacurvia” (Matei 5:27-32). Acesta întinează ochii (prin privire), inima (prin poftă) şi trupul (prin comiterea faptei) (Matei 5:27-29; 2 Petru 2:14; Matei 12:39; Iacov 4:4; 1 Corinteni 6:18). Deşi comiterea păcatului precurviei este condamnată de Dumnezeu prin Legea Mozaică (Matei 5:27; Exodul 20:14; Deuteronomul 5:18), Domnul Isus arată gravitatea acestui păcat nu numai datorită măsurii în care acesta întinează, ci şi datorită pedepsei de care este urmat (Matei  5:28-32;1 Corinteni 6:9-10; Galateni 5:19-21; Romani 6:13).

3.    Cum se poate dobândi curăţia inimii

Curăţia inimii  este iniţiativa lui Dumnezeu (Ieremia 31:33, 32:39, 33:29) şi este împlinită prin puterea jertfei Domnului Isus, pentru toţi cei ce cred, îşi recunosc păcatul şi se pocăiesc (1 Ioan 1:7-9; 2 Corinteni 5:17; 1 Corinteni 6:9-11; Efeseni 1:7; Evrei 9:14; 1 Petru 1:18-19; 1 Ioan.2:2). Dacă o inimă curată poate fi dobândită prin credinţă, pentru a păstra inima curată trebuie să strângem Cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră  (Psalmul 11:9;11) şi să trăim împlinind voia lui Dumnezeu, fugind de poftele ochilor, poftele firii şi poftele lumii  (Iov 31:1; 2 Timotei 2:22; 1 Petru 4:1-5).

4.    Ce binecuvântare primesc cei ce au inima curată

Celor cu inima curată, Domnul Isus le-a promis că „vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5:8). Prin această binecuvântare înţelegem că cei cu inima curată vor experimenta prezenţa lui Dumnezeu (Iov 42:5; Psalmul 36:7-9; 36:7-9), vor avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu (Psalmul 66:18), Îl vor vedea pe Dumnezeu (Iov 19:25; Apocalipsa 22:3-4) şi vor fi ca Dumnezeu (1 Ioan 3:2).

Întrebări pentru discuţie:

1.    Ce înseamnă a avea inima curată ?
2.    De ce spălările rituale practicate în Vechiul Legământ nu asigurau
curăţirea inimii ?
3.    La ce pasaj din Vechiul Testament a făcut referire Domnul Isus prin această fericire?
4.    Ce factori au cauzat întinarea inimii ?
5.    De ce este preacurvia păcatul care aduce cea mai mare întinăciune ?
6.    Cum se poate dobândi curăţia inimii ?
7.    Ce binecuvântare primesc cei ce au inima curată ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *