Binecuvântarea oferită celor ce plâng

Matei 6:7-18 (Matei 5:4)

Scopul lecţiei: Să descoperim cine sunt cei ce plâng, cauza plânsului, modul în care acest plâns se exprimă şi binecuvântările de care este urmat.

Conţinutul lecţiei: Cea de-a doua binecuvântare rostită de Domnul Isus în Predica de pe Munte îi fericeşte pe cei ce plâng. Studiind această fericire descoperim:

1.    Semnificaţia plânsulul menţionat de Domnul Isus

Dacă în mod obişnuit oamenii plâng din cauza suferinţelor, necazurilor, eşecurilor sau a bucuriei, Domnul Isus a arătat că plânsul urmat de  binecuvântare este cauzat de conştientizarea stării de păcat, identificând în acelaşi timp şi suferinţele şi necazurile îndurate pentru a-L urma pe Domnul. Acest plâns nu reprezintă numai o întristare a feţei, sau o exprimare a unei stări emoţionale, ci exprimă o întristare a inimii şi o mâhnire a sufletului ca o reacţie corectă faţă de păcat. Acest fapt poate fi ilustrat de experienţele trăite de Isaia (Isaia 6:5), Daniel (9:1-8), Ieremia (Plângerile 1:16; 3:39) şi apostolul Pavel (Romani 7:24; 2 Corinteni 7:10).

Aplicaţii practice: identificaţi  lucrurile pentru care se plâng oamenii din zilele noastre şi arătaţi de ce acest fel de plâns este lipsit de binecuvântare.

2.    Modul în care se exprimă plânsul menţionat de Domnul Isus

Atunci când Domnul Isus a vorbit despre plânsul urmat de binecuvântare, a avut în vedere acea părere de rău (întristare a inimii) prin care este condamnată starea de păcat. Acest plâns se manifestă prin conştientizarea stării de păcat, urmată de mărturisirea păcatului (pocăinţă sinceră),însoţită de rugăciune şi post. Această atitudine este întâlnită în cazul lui Isaia (Isaia 6:5), Daniel (9:1-8), Ieremia (Plângerile 1:16; 3:39), fiind recomandată şi de Domnul Isus (Matei 6:7-18).

Exemplul rugăciunii prezentate de Domnul Isus arată că modul de închinare al celor din Împărăţia pe care El a venit s-o întemeieze este diferit de cel al păgânilor (Matei 6:7-8). Închinătorii adevăraţi se adresează Tatălui (Matei 6:9; Ioan 4:23), au ca prioritate lucrurile spirituale (sfinţirea Numelui lui Dumnezeu, venirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi împlinirea voii lui Dumnezeu – Matei 6:9-10), care sunt urmate de rugăciune pentru nevoi personale majore (pâinea zilnică, iertarea greşelilor şi izbăvirea de  cel rău – Matei 6:11-13). Această rugăciune nu este însă numai o comunicare prin viu grai a acestor nevoi, ci trebuie să fie însoţită de fapte concrete (iertarea celor ce ne-au greşit – Matei 6:14-15), o atitudine corectă (smerenie lăuntrică – nu prin înfăţişarea exterioară -Matei 6:16-18) şi o închinare completă (rugăciune însoţită de post – Matei 6:16-18).

Aplicaţii practice: arătaţi de ce în lumea în care trăim este preferată rugăciunea ceremonială în detrimentul rugăciunii adevărate. Identificaţi greşelile pe care trebuie să le iertaţi celor care v-au greşit, pentru ca în acest fel rugăciunile să vă fie ascultate şi să aveţi parte de iertarea lui Dumnezeu.

3.    Binecuvântările de care este urmat plânsul menţionat de Domnul Isus

Pentru cei ce plâng (îşi recunosc starea de păcat, regretă păcatele săvârşite şi se pocăiesc) Domnul Isus a promis mângâierea. Aceasta poate fi generată de siguranţa iertării (Isaia 40:1-5; 1 Ioan 1:9), de restabilirea părtăşiei cu Dumnezeu (Isaia 61:1-3; Ioan 16:21-22; 2 Corinteni 1:7) şi de nădejdea fericirii veşnice (Apocalipsa 21:4).

Aplicaţii practice: căutaţi o persoană care a fost exclusă, sau despre care ştiţi că a săvârşit un păcat şi daţi-i un telefon sau faceţi-i o vizită. Rugaţi-vă pentru acea persoană ca să-şi poată mărturisi păcatul. Dacă s-a rugat pentru iertare asiguraţi-o de faptul că Dumnezeu îi primeşte pe cei ce se întorc la El, ajutând-o în acest fel să găsească mângâire şi încurajare.

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce cauze îi fac pe oameni să plângă?
2.    La ce fel de plâns a făcut referire Domnul Isus în Predica de pe Munte ?
3.    De ce este deosebit acest fel de pâns faţă de plânsul cu care suntem obişnuiţi?
4.    Care sunt caracteristicile rugăciunii recomandate de Domnul Isus ?
5.    Ce lucruri trebuie să însoţească rugăciunea care primeşte răspuns?
6.    Ce binecuvântare este promisă celor ce plâng?
7.    Ce reprezintă mângâierea promisă de Domnul Isus celor ce plâng?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *