Binecuvântarea izbăvirii oferite de Dumnezeu

Obadia 1:17-21 (Ap.3:10)


Scopul lecţiei:
Să descoperim binecuvântările anunţate de Dumnezeu prin profetul Obadia şi cine sunt cei ce le vor primi.

Conţinutul lecţiei:
După ce a anunţat sentinţa hotărâtă de Dumnezeu asupra celor din Edom (Obadia 1:1-9) şi a prezentat cauzele şi dimensiunea acesteia (Obadia 1:10-16), profetul Obadia a prezentat binecuvântările pregătite de  Dumnezeu pentru urmaşii lui Iacov (Obadia 1:17-21). Studiind acest anunţ descoperim că în vremea cea mai grea pentru urmaşii lui Iacov, atunci când armatele lui Nebucadneţar asediau Ierusalimul, iar fraţii lor, urmaşii lui Esau, s-au unit cu vrăjmaşii lui Iuda şi s-au comportat asemenea acestora, Dumnezeu le-a rămas alături, anunţându-i că le-a pregătit un viitor glorios. Studiind acest pasaj care este asemănător cu pasajele din Ioel 3:16-21 şi Amos 9:11-15, descoperim că celor din Iuda, Dumnezeu le-a promis:

1.    Binecuvântarea izbăvirii

În timp ce pentru urmaşii lui Esau, profetul Obadia a anunţat nimicirea (Obadia 1:10/b;18/b), pentru cei din casa lui Iacov, el a anunţat izbăvirea. Această izbăvire înseamnă nu numai eliberare din robia (Babiloniană sau Romană), ci mai ales izbvire (mântuire) din robia păcatului, prin actul jertfei Domnului Isus (Obadia 1:18/a; Ioel 3:16;Amos 9:8-12;Isaia 49:8-22;Ieremia 31:31-34;32:36-44;33:14-16). Acest aspect al izbăvirii anunţate de Dumnezeu este evidenţiat de declaraţia „el va fi sfânt”, care arată că atât muntele Sionului cât şi cei ce îl locuiesc, vor fi sfinţi (puşi deoparte, sau curăţiţi –Ioel 2:22-32;Ioel 3:17;Zah.8:3;Isaia 35:4-10;Isaia 52:1-6).

2.    Binecuvântarea moştenirii

Profetul Obadia anunţă nu numai o reuniune a rămăşiţei lui Iuda pe muntele Domnului, ci şi o restaurare fizică şi spirituală. În acest sens ei vor primi înapoi nu numai statutul de popor sfânt, ci şi moştenirea pierdută. Astfel urmaşii lui Iuda vorrecâştiga pământul (moşiile), oraşul –muntele Domnului, templul şi împărăţia (Amos 9:11-15;Ioel 3:18-21;Zah.14:16-21).

3.    Binecuvântarea biruinţei

Pentru a exemplifica biruinţa urmaşilor lui Iuda asupra celor din Edom, profetul Obadia foloseşte câteva metafore asemănând casa lui Iacov cu un foc, casa lui Iosif cu o flacără, iar casa lui Esau cu o mirişte. (Obadia 1:18;Isaia 10:12-21). Acest foc exprimă asprimea judecăţii lui Dumnezeu (Isaia 27:2-5).măsura pedepsei pentru casa  lui Esau (Amos 9:11-12;Ioel 3:19), precum şi curăţirea şi înnoirea pe care o va face Dumnezeu prin lucrarea Cuvântului şi a Duhului Sfînt (Luca 12:49;Isaia 48:10Zah.13:8-9;1 Pet.1:7). Dimensiunea biruinţei de care vor avea parte urmaşii lui Iacov este evidenţiată nu numai de măsura pedepsei pe care Dumnezeu o va aduce asupra vrăjmaşilor, sau de măsura  înnoirii pe care Dumnezeu o va face în viaţa celor din Iuda, ci mai ales de măsura moştenirii pe care urmaşii lui Iacov o vor stăpâni. Hotarele lui Israel se vor extinde în toate cele patru laturi (Obadia 1:20:Ieremia 33:9-13).

4.    Binecuvântarea împărăţiei

Cea mai mare binecuvântare anunţată de profetul Obadia pentru urmaşii lui Iacov, este aşezarea împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu (Obadia 1:21). Această împărăţie poate însemna Stăpânirea lui Dumnezeu asupra întregei existenţe, Domnia spirituală a lui Hristos în inimile celor credincioşi, Domnia lui Hristos asupra Israelului, sau Domnia veşnică a celor credincioşi împreună cu Dumnezeu (Obadia 1:21;Dan 2:44,Dan7:13-14;Zah 14:9;Ap.11:15;19:6;Ap.22:5).

Întrebări pentru discuţii:

1.    În ce context a anunţat profetul Obadia binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru urmaşii lui Iacov?
2.    Care sunt aceste binecuvântări ?
3.    Care este sensul izbăvirii promise de Dumnezeu urmaşilor lui Iacov?
4.    Ce declaraţie a folosit profetul Obadia, pentru a arăta că izbăvirea este mai mult decât o eliberare din robie ?
5.    Ce domenii au fost promise urmaşilor lui Iacov ca moştenire ?
6.    Care este cea mai mare binecuvântare anunţată de profetul Obadia pentru urmaşii lui Iacov ?
7.    Ce înseamnă declaraţia „Împărăţia va fi a Domnului „?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *