Balaam

(iubirea de bani)
Numeri 22:1-35 (Evrei 13:5)

Scopul lecţiei: Să înţelegem lupta spirituală în care a fost implicat Balaam, care au fost cauzele înfrângerii lui spirituale şi ce urmări a generat această cădere.

Contextul lecţiei: Dacă în ultimele lecţii biblice am căutat să înţelegem cum ne prezintă Scriptura secretul biruinţei în lupta spirituală, începând cu această lecţie vom urmări câteva exemple practice, studiind viaţa unor personaje biblice care au trăit durerea înfrângerii sau bucuria biruinţei în lupta spirituală.

Pentru că nu ne propunem o abordare exhaustivă a acestui subiect, vom încerca să înţelegem mai mult: care a fost germenele răului din viaţa persoanei pe care o vom studia, ce a cauzat înfrângerea spirituală sau care a fost factorul spiritual predominant ce a condus la biruinţa spirituală.

Este demn de menţionat faptul că, urmărind viaţa personajelor prezentate de Sfânta Scriptură, găsim oameni care au mers din înfrângere spirituală în altă înfrângere spirituală (ex. faraonul Egiptului), oameni care au avut o perioadă de biruinţă spirituală urmată de înfrîngere spirituală (ex.Saul), dar şi oameni care după o înfrângere spirituală şi-au continuat viaţa din biruinţă spirituală în altă biruinţă spirituală (ex.David, Petru). În acelaşi timp însă, Sfânta Scriptură vorbeşte şi despre exemplul unor oameni despre care nu este menţionată nici o înfrângere spirituală (ex. Iosif)  sau care n-au trăit nicio înfrângere spirituală (ex. Domnul Isus).

Deşi în viaţa celui credincios pot fi momente de înfrângere spirituală, acesta nu va rămâne niciodată în această stare. Chiar dacă a căzut şi a pierdut o bătălie, cel credincios se ridică din nou şi luptă pentru a nu pierde războiul (Luca 17:3-4; Mat. 26:69-75; Gal. 6:1).

Conţinutul lecţiei: Pasajul scripturii pe care îl studiem în această lecţie biblică prezintă un şir de evenimente trăite de poporul Israel spre sfârşitul călătoriei prin pustie, din momentul în care copiii lui Israel a ajuns aproape de Iordan în câmpiile Moabului. După ce a biruit rând pe rând toţi împăraţii care au încercat să-i oprească din drumul spre Canaan (Num. 21:1-35), poporul Israel a ajuns faţă în faţă cu ultimul duşman. Pentru a trece Iordanul şi a intra în Canaan, ei trebuiau să câştige biruinţa şi împotriva Moabului.

Dacă în cazul celorlalţi duşmani au fost bătălii purtate între armata lui Israel şi a celorlalte naţiuni vrăjmaşe, în cazul războiului purtat împotriva moabiţilor, înainte de a avea loc un conflictul armat, a fost declanşată o adevărată bătălie spirituală. Eroul principal al acestei bătălii spirituale a fost Balaam, un pretins profet, care practica vrăjitoria ca o sursă de câştig. Urmărind modul cum Sfânta Scriptură prezintă aceste evenimente, descoperim:

1.Realitatea luptei spirituale în care a fost implicat Balaam (Num. 22:1-6)

Când a auzit că împăraţii naţiunilor vecine au fost învinşi, Balac, regele moabiţilor, a înţeles că în spatele acestor victorii este Dumnezeul evreilor (Ex.15:11-16;Iosua 2:8-11). Pentru că în lumea păgână din acea vreme era obişnuit ca înainte de a merge la război să se câştige bunăvoinţa şi ajutorul zeilor, Balac a apelat la serviciile unui vrăjotor căruia i-a cerut să-i blesteme pe israeliţi (Num.22:2-5). Balac credea că prin blestem va reuşi să-L îndepărteze pe Dumnezeu de poporul său şi să câştige astfel biruinţa.

Planul lui Balac, care a declanşat o adevărată bătălie spirituală, părea să aibă sorţi de izbândă, pentru că cel tocmit era un ghicitor cu renume, iar el era dispus să plătească, oricât de mare ar fi fost onorariul (Num.22:6-7).

2. Cauzele înfrângerii lui Balaam în lupta spirituală (Num. 22:7-41)

Urmărind modul în care s-a desfăşurat această luptă spirituală, putem observa că Balaam a început bine, pentru că: nu s-a grăbit cu răspunsul (Num.22:8), a aşteptat un cuvânt din partea lui Dumnezeu (Num. 22:9-11), a înţeles voia lui Dumnezeu (Num. 22:12) şi a comunicat ceea ce Dumnezeu îi descoperise (Num. 22:13). Dacă ar fi rămas  la această atitudine, Balaam nu s-ar fi antrenat în lupta spirituală spre care a fost atras, fiind biruitor  în faţa acelor provocări.

Versetele care urmează ne arată însă că, după un început bun, Balaam a facut  câteva greşeli care i-au cauzat înfrângerea. El n-a exprimat o hotărâre categorică (Num. 22:13), dovedită de faptul că atunci când a dat un răspuns căpeteniilor trimise de Balac, le-a spus că:”Domnul nu mă lasă să merg cu voi” (Num. 22:13). Cu alte cuvinte; „eu aş vrea, dar Domnul nu mă lasă!”

Această atitudine i-a făcut pe trimişii lui  Balac să poarte un mesaj greşit (Num. 22:14), bănuind că refuzul său este cauzat de faptul  că suma oferită este mult prea mică (Num.15-17).

Aceeaşi nehotărâre este dovedită de Balaam şi în momentul când vine cea de-a doua solie. Deşi a ştiut că nicio sumă n-ar fi trebuit să-l facă să se ridice la luptă împotriva lui Dumnezeu şi să blesteme pe Israel (Num.22:18), el a folosit un „totuşi,”  cerând noilor trimişi să rămână peste noapte în casa sa, pentru ca să vadă dacă nu cumva Dumnezeu s-a răzgândit, sau mai adăugă ceva la mesajul iniţial (Num. 22:19).

Pentru că răspunsul lui Dumnezeu primit de această dată a fost afirmativ, Balaam s-a sculat dis de dimineaţă şi a plecat cu solii lui Balac (Num. 22:20-21). Acest răspuns ne arată că Dumnezeu ne respectă libertatea şi ne lasă să mergem pe drumul pe care l-am ales, Îşi împlineşte planurile chiar pe cheltuiala vrăjmaşilor şi este biruitor chiar şi atunci când trebuie să folosească planul „B”.

După plecarea lui Balaam, Dumnezeu s-a aprins de mânie (Num. 22:2-22). Deşi mulţi găsesc o pricină de poticnire în această afirmaţie, înţelegem că mânia lui Dumnezeu era cauzată de atitudinea lui Balaam, care nu a rămas lângă cuvântul pe care îl primise întâia dată, iar când a primit încuviinţarea pentru a pleca, a pornit dis de dimineaţă şi cu o aşa dedicare încât n-a mai fost atent la nimic din ceea ce i s-a întâmplat pe drum.

Prins  de iubirea de bani şi de dorinţa de câştig (2 Pet. 2:15-16; Iuda 1:11), Balaam nu s-a mai oprit din drumul pe care pornise nici atunci când în faţă i-au stat obstacole de netrecut. Măgăriţa a luat-o pe câmp (Num. 22:23), i-a strâns piciorul de perete (Num. 22:24-25), s-a culcat în mijlocul drumului (22:26-27), i-a vorbit în grai omenesc (Num. 22:28-30) iar îngerul Domnului i-a ieşit înainte cu sabia pregătită pentru luptă (Num. 22:31-33).

Deşi a fost confruntat cu atâtea obstacole, Balaam nu s-a oprit şi a mers  din rău în mai rău, iar atunci când a luat în calcul  alternativa de a se întoarce foloseşte un nou „dacă” (Num. 22:34-35).

3. Consecinţele înfrângerii lui Balaam în lupta spirituală (Num.22:22;25:1-2;31:8)

În ultima parte a textului lecţiei biblice pe care îl studiem, ne este prezentat faptul că vrăjmaşii lui Israel au făcut totul pentru a-şi asigura biruinţa şi a-l determina pe Balaaam să blesteme pe Israel. Însuşi împăratul i-a ieşit înainte (Num. 22:36), i-a promis cinste (Num. 22:37) şi a organizat un întreg alai şi o mare procesiune religioasă (Num. 22:39-41).

Cu toate acestea, în loc să blesteme pe Israel, Balaam l-a binecuvântat şi nu o dată, ci de trei ori (Num. 23:1-24:25). Acest fapt ne arată că Dumnezeul care a deschis gura unei măgăriţe ca să poată vorbi, poate folosi şi gura unui om înfrânt pentru a-Şi face cunoscute planurile Sale. Faptul că a rostit binecuvântarea în locul blestemului nu i-a adus lui Balaam nici un merit. Fiindcă a fost înfrânt în lupta spirituală şi a pornit pe drumul pe care Dumnezeu îi spusese să nu meargă (Num. 22:12), a ajuns sub judecata lui Dumnezeu, mergând pe un drum care ducea spre pierzare (Num. 22:32-33).

El a pierdut darurile pe care şi le dorea (Num. 24:25), plătind cu preţul vieţii fărădelegile săvârşite (Num.31:8).

Dacă Balaam n-a reuşit să-L depărteze pe Dumnezeu de poporul Său, a reuşit însă să îndepărteze pe poporul Israel de Dumnezeu, conducându-l spre imoralitate şi idolatrie (Num. 25:1-18). Aceasă înfrângere spirituală, cunoscută sub denumirea de „fapta lui Peor” (Num. 25:18;31:16; Ap. 2:14), a adus judecata şi moartea a 24.000 de oameni din Israel (Num.25:9).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care sunt mărturiile ce arată că Balaam a fost implicat într-o luptă spirituală ?
2.    Ce evidenţe dovedesc că Balaam a început bine această luptă spirituală?
3.    Care au fost cauzele înfrângerii lui Balaam în lupta spirituală?
4.    Care dintre greşelile săvârşite de Balaam sunt mai frecvente astăzi ?
5.    Care au fost consecinţele înfrângerii lui Balaam în lupta spirituală ?
6.    Cum explicaţi faptul că după ce a fost folosit de Dumnezeu pentru a rosti binecuvântarea, Balaam a fost omorât cu sabia ?
7.    Mai este rătăcirea sugerată de Balaam o cursă pentru oamenii zilelor noastre şi cum o putem birui ?

Pastor Dan Boingeanu


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *