Atacuri ale diavolului-Partea a II a  

 

Repetă pe scurt Partea I

 

5.2 • să înţeleg/observ dacă nu este cumva ceva natural, o situaţie generală, care afectează pe mulţi alţii, pe care Dumnezeu o doreşte spre binele meu şi să fiu mulţumitor în orice inconvenient – 2Co.12:7-10(Pavel nu a ştiut de la început); Fil.4:11-13.

INVITAŢIE

 

5.3 • trebuie să ştiu că poate fi un atac al celui rău – 2Co.2:11 (nu trebuie să‑l las să aibă câştig de la mine). Odată ce am înţeles că cel rău mă atacă, trebuie:

 

  1. •• să nu fiu îngrozit, ci să cred:

Ø      că cel rău nu face mai mult decât îi îngăduie Tata (care mă iubeşte, care mă cunoaşte şi ştie cât pot duce, care este înţelept şi ştie ce am nevoie) – Iov 1:12 (doar averea, nu şi sănătatea); 2:6 (doar sănătatea, nu şi viaţa);

Ø      şi că Domnul are putere mai mare ca diavolul – 1Io.4:4; 3:8b; Evr.2:14 (13-15); Col.2:15.

INVITAŢIE

 

  1. •• să mă supun lui Dumnezeu – 1Pe.2:23; 5:6,7.

INVITAŢIE

 

  1. •• să mă împotrivesc diavolului în credinţă – 1Pe.5:8,9 (cum mă împotrivesc? Ca la pct. A, B şi în plus: „este scris” şi „nu vreau să te ascult diavole!” şi „nu te cred!”); Iac.4:7; Ef.6:10-13 (v.14-18: adevăr, sfinţenie, lucrare, credinţă, siguranţă, Cuvânt, rugăciune, veghere).

INVITAŢIE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *