Aşteaptă-L pe Hristos, grăbindu-i venirea

2 Petru 3:1-18 (Apocalipsa 22:17)

Scopul lecţiei: Să descoperim care sunt lucrurile ce grăbesc venirea Domnului Isus şi să înţelegem cum le putem împlini.

Contextul lecţiei: Dacă în primele capitole ale ultimei sale epistole apostolul Petru i-a  îndemnat pe cei credincioşi să fie pregătiţi pentru sfârşit, să vegheze şi să învingă împotrivirile, în ultimul capitol al acestei epistole el le adreseză chemarea să-L aştepte pe Hristos în aşa fel încât să-I grăbească venirea  (2 Petru 3:11-12).

Pentru a-i ajuta pe cei credincioşi să atingă acest nivel al pregătirii în vederea întâlnirii cu  Domnul Isus, apostolul Petru repetă de patru ori apelativul „prea iubiţilor” (2 Petru 3:1;8;14 ;17), adresându-se astfel ca un părinte spiritual copiilor săi în credinţă şi pune în contrast viaţa celor ce iau în derâdere promisiunea revenirii Domnului Isus (2 Petru 3:3-7) cu a celor ce cred această făgăduinţă şi se pregătesc  pentru ziua sfârşitului (ziua Domnului, 2 Petru 3:8-18).

Conţinutul lecţiei: Luând în considerare adevărurile prezentate de apostolul Petru în acest capitol, descoperim că:

1.   Grăbesc venirea Domnului Isus cei ce rămân statornici   2 Petru 3:1-10

Pentru a trăi această statornicie, apostolul Petru îi atenţionează pe cei credincioşi să nu uite cuvântul care le-a fost propovăduit (2 Petru  3:1-2), să nu se lase amăgiţi (2 Petru 3:3-7) şi să se încreadă deplin în caracterul şi lucrarea lui Dumnezeu (2 Petru 3:7-10).

Amăgirea din vremea din urmă va fi generată de cei ce pun la îndoială Adevărul şi batjocoresc pe Dumnezeu, trăind stăpâniţi de pofte (2 Petru 3:3-6). Ca să nu fie prinşi în cursele acestor defăimători, apostolul Petru îi îndeamnă pe cei credincioşi să ia în considerare actul creaţiei (2 Petru 3:5), pedeapsa suportată de batjocoritorii din vremea lui Noe (2 Petru 3:6) şi  judecata care are să vină (2 Petru 3:7).

În contrast însă cu imaginea acestor defăimători, apostolul Petru prezintă caracterul şi lucrarea lui Dumnezeu, arătând că: Dumenezeu este etern (nu este influenţat de timp, 2 Petru 3:8), Dumnezeu este credincios ( „nu întârzie în împlinirea făgăduinţelor Lui”,  2 Petru 3:9/a), Dumnezeu este îndelung răbdător(„are o îndelungă răbdare”, 2 Petru 3:9/b), Dumezeu este plin de dragoste (nu doreşte moartea păcătosului, 2 Petru 3:9/c), Dumnezeu este iertător (doreşte ca toţi să vină la pocăinţă, 2 Petru 3:9/d) şi Dumnezeu este drept (pedepseşte păcatul, 2 Petru 3:10).

Apostolul Petru descrie actul dreptăţii lui Dumnezeu anunţând Ziua Domnului, care va veni pe neaşteptate (ca un hoţ), va genera un cataclism general (cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de căldură şi pământul cu tot ce este pe el va arde) şi va pregăti calea pentru o nouă creaţie (2 Petru 3:10;13).

2.   Grăbesc venirea Domnului Isus cei ce lucrează cu sârguinţă   2 Petru 3:11-16
Pentru a grăbi venirea zilei lui lui Dumnezeu, apostolul Petru arată că cei credincioşi trebuie să-şi dea toate silinţele pentru a păstra un caracter sfânt (2 Petru 3:13-14; 2 Petru 1:5) şi pentru a folosi „spre mântuire” timpul rămas până la venirea Domnului Isus (2 Petru 3:15), crezând şi aplicând corect Cuvântul Scripturii (2 Petru 3:15-16).
   3.   Grăbesc venirea Domnului Isus cei ce cresc în statura spirituală   2 Petru 3:17-18
Versetele cu care se încheie acestă epistolă conţin îndemnul prin care apostolul Petru îi cheamă pe cei credincioşi să crescă în putere („tărie”, 2 Petru 3:17), în harul lui Dumnezeu şi în măsura cunoaşterii Domnului Isus (ca „Domn şi Mântuitor”, 2 Petru 3:18), urmărind nu înălţarea lor, ci slăvirea lui Dumnezeu (2 Petru 3:18/b).

Întrebări pentru discuţii:
1.    Ce apelativ a repetat apostolul Petru în acest capitol ?
2.    Ce mesaj poartă pentru noi acest apelativ ?
3.    Ce amăgire va fi promovată în zilele din urmă ?
4.    Ce mărturii îi ajută pe cei credincioşi să rămână statornici în faţa acestor amăgiri?
5.    Cum a prezentat apostolul Petru Ziua Domnului ?
6.    Cum putem aştepta şi grăbi venirea Zilei Domnului ?
7.    Care sunt lucrurile pentru care cei credincioşi trebuie să se silească ?
Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *