Aşteaptă-L pe Hristos biruind împotrivirile

2 Pet.2:1-22 (Ef.6:13)
Scopul lecţiei: Să descoperim identitatea celor ce se împotrivesc Adevărului, modul  în care aceştia acţionează şi pedeapsa ce le este pregătită, pentru ca biruind cursele ce ne sunt întinse, să putem trăi cu evlavie şi să aşteptăm venirea Domnului Isus, învingând orice împotrivire .
Contextul lecţiei: După ce ne-a îndemnat să-L aşteptăm pe Hristos pregătiţi (2 Pet.1:1-11) şi veghind ( 2 Pet.1:12-21), apostolul Petru îşi continuă cea de-a doua epitolă, arătând că în confruntarea spirituală a zilelor din urmă, cei ce-L aşteaptă pe Hristos trebuie să fie  şi biruitori.

Deşi cei credincioşi sunt angajaţi în  lupta spirituală chiar din momentul în care s-au hotărât pentru Hristos (Ef.6:12), acestă luptă spirituală va fi mult mai aprigă în vremea sfârşitului ( Mat.24:4-6; 15-24;2 Pet.2:1-22).

Aceastui război spiritual merită să i se acorde toată atenţia,  fiindcă în cadrul unei epistole atât de scurte, apostolul Petru i-a rezervat un întreg capitol, lupta spirituală pe care fii întunericului o generează este deosebit de aprigă,  iar pedeapsa pe care apostolul Petru a anunţat-o  pentru cei înfrânţi este grozavă.

Conţinutul lecţiei: După ce apostolul Petru a atras atenţia cu privire la pericolul învăţăturilor false şi al rătăcirii de la adevăr (2 Pet.1:12-15), a  arătat cine sunt cei ce se împotrivesc Adevărului, modul în care aceştia acţioneză şi calea prin care putem câştiga biruinţa împotriva tuturor acestor împotriviri. Păstrând în atenţie aceste adevăruri, descoperim :

1. Portretul împotrivitorilor 2 Pet.2:1-3;20-22

Deşi proorocii mincinoşi încearcă să-şi ascundă identitatea ( Mat.7:15: Fapte. 20:29-31), în prima parte a pasajului pe care îl studien în lecţia de astăzi, apostolul Petru ne prezintă cine sunt cei ce se împotrivesc Adevărului, descriindu-le caracterul, atitudinile şi acţiunile pe care le intreprind.

Asemenea lui Lucifer, proorocii mincinoşi şi învăşătorii mincinoşi  s-au lepădat de Adevăratul Stăpân şi lucrează în ascuns promovând minciuna şi erezii nimicitoare (2Pet.2:1).

Cu toate că în viaţa acestor împotrivitori a fost o vreme când s-au bucurat de răscumpărare (2.Pet.2:1) şi chiar au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoaşterea lui Dumnezeu, au alunecat iarăşi spre lucrurile de altădată, iar starea lor cea din urmă a ajuns mai rea decât cea de la început (2 Pet.20-22).

Învăţătorii falşi şi proorocii mincinoşi, urmăresc interese personale şi un câştig mârşav realizat prin înşelăciune şi prin ademenirea celor lesne încrezători spre destrăbălare(2 Pet.2:2-3). Din această cauză, ei au ajuns o pricină de poticnire pentru cei ce le urmăresc viaţa şi o cursă pentru cei ce îi urmează (2Pet.2:2-3).

2. Pericolul generat de acţiunea împotrivitorilor  2 Pet.2:10-19

După ce prezintă identitatea armatei fiilor întunericului formată din proorocii şi învăţătorii mincinoşi, în acest capitol, apostolul Petru prezintă şi cât de mare este pericolul pe care aceştia îl reprezintă. Acest pericol este generat de atitudinile lor: nu se supun autorităţilor (2 Pet.2:10-12), nu se ruşinează de oameni, trăiesc în plăceri ziua în amiaza mare (2 Pet.2:13) şi fac din păcat un scop al vieţii ( 2 Pet.2:10; 13- 15). În acelaşi timp aceşti împotrivitori sunt un pericol şi prin strategiilor pe care le folosesc şi modul în care acţionează : se strecoară la mesele de dragoste, momesc sufletele nestatornice ( 2 Pet.2:13-14) şi fac promisiuni deşarte, pe care nu pot să le împlinească (2 Pet.2:17-19).

2. Pedeapsa ce îi aşteaptă pe împotrivitori 2 Pet 2:1/b-9

După ce prezintă cu multe detalii identitatea învăţătorilor falşi şi strategiile pe care aceştia le folosesc pentru a-i prinde în cursa lor pe cei nestatornici, în capitolul pe care îl studiem apostolul Petru anunţă şi pedeapsa ce le este pregătită celor ce se împotrivesc Adevărului. Astfel, el arată că pedeapsa ce îi aşteaptă pe cei ce s-au înrolat în armata diavolului este aspră – pentru că Dumnezeu va face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică ( 2Pet.2:1/b), iminentă – pentru că e aproape să se împlinească (2 Pet.2:3) şi  sigură – pentru că este dovedită de evenimente istorice: îngerii căzuţi (2 Pet.2:4), lumea veche (2 Pet.2:5) şi cetăţile păcătoase (2 Pet.2:6).

În faţa acestui atac al celor ce au fost folosiţi de puterea întunericului în primul veac, atac care se va înteţi în vremurile din urmă, există însă o şansă de biruinţă. Dumnezeu însuşi  îi va izbăvi pe cei cucernici (evlavioşi), care trăiesc o viaţă de neprihănire şi nu iau parte la nelegiuire (exemplul lui Lot 2:Pet.2:7-9).
Întrebări pentru discuţie :

1.    Pe cine a menţionat apostolul Petru în armata împotrivitorilor ?
2.    De ce acţiunea proorocilor şi a învăţătorilor mincinoşi este un mare pericol ?
3.    Aceşti împotrivitori strecuraţi în biserica primară, pot fi întâlniţi şi astăzi?
4.    Ce atitudine au fii întunericului faţă de autorităţi ?
5.    Care dintre cursele folosite de împotrivitori este cea mai frecventă astăzi ?
6.    Ce atitudine trebui să avem faţă de faptele pe care fii întunericului le săvârşesc?
7.    Cum putem câştiga biruinţa în faţa curselor pe care le întind învăţătorii falşi?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *