Argumentul superiorităţii Evangheliei faţă de Lege

Galateni 3:15-25 (Romani 3:20)
Scopul lecţiei: Să descoperim modul în care a prezentat apostolul Pavel lucrarea Legii, dovedind superioritatea Evangheliei.

Conţinutul lecţiei: După ce a folosit pentru apărarea Evangheliei argumentul experienţelor personale trăite de cei ce s-au întors la Hristos (Galateni 3:1-5) şi argumentul Scripturilor (Galateni 3:6-14), apostolul Pavel continuă seria argumentelor în favoarea Evangheliei făcând un contrast între promisiunile făcute de Dumnezeu (făgăduinţele lui Dumnezeu) şi lucrarea Legii (Galateni 3:15-25). Pentru a arăta superioritatea Evangheliei faţă de Lege, apostolul Pavel a prezentat lucrarea Legii, arătând că:

1.    Legea nu poate schimba promisiunile făcute de Dumnezeu  Galateni 3:15-18

În acest pasaj (Galateni 3:15-25), apostolul Pavel repetă termenul „epagelia”, ce îşi are rădăcina în grecescul  „epagellomai” (tradus prin „făgăduinţă”), de opt ori, făcând referire la promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avraam (Genesa 12:1-3). Punând în contrast această făgăduinţă a lui Dumnezeu şi lucrarea Legii, apostolul Pavel arată că Legea nu poate schimba promisiunea făcută de Dumnezeu. Pentru a întări acest adevăr el foloseşte:

a.    un exemplu practic din viaţa de fiecare zi, al unui legământ sau al unui testament încheiat între două persoane (Galateni 3:15; Romani 3:5; Evrei 9:15-20, 6:13-15).

b.    o explicaţie prin care arată că făgăduinţa făcută lui Avraam avea în vedere „sămânţa”, adică pe Hristos şi pe cei ce vor avea credinţa lui Avraam (Genesa 12:3, 3:16; Romani 4:16-18, 9:6-8).
c.    o dovadă prin care arată că testamentul încheiat de Dumnezeu nu poate fi desfiinţat de Legea care a fost dată cu 430 de ani după Avraam (Galateni 3:17, 21; Romani 4:13-14).
d.    o declaraţie prin care arată că moştenirea promisă de Dumnezeu vine prin făgăduinţă, nu prin păzirea Legii (Galateni 3:18; Romani 8:17).

Aplicaţie practică: faceţi un contrast între lucrarea Legii şi lucrarea Evangheliei, arătând mărturiile care dovedesc superioritatea Evangheliei faţă de Lege.


2.    Legea a avut o lucrare limitată şi temporară 
Galateni 3:19-25

Legea nu numai că nu poate schimba „promisiunea” (făgăduinţa făcută de Dumnezeu lui Avraam), dar are şi un caracter limitat şi temporar.  Pentru a dovedi acest fapt, apostolul Pavel arată că :

a.    Legea a fost dată din pricina păcatului  şi pentru a descoperi păcatul (Galateni 3:19/a,  22; Romani 3:20, 4:15, 5:20).
b.    Legea a fost temporară (până ce avea să vină Sămânţa – Galateni 3:19/b).
c.    Legea a fost dată printr-un intermediar (Galateni 3:19/c-20; Deuteronom.33:2; Psalm 68:17; Fapte 7:53; Evrei 2:2).
d.    Legea nu este împotriva făgăduinţelor făcute de Dumnezeu. Legea şi Harul sunt dimensiuni complementare, nu care se exclud (Galateni 3:21/a; Romani 7:12).
e.    Legea nu poate oferi viaţa şi neprihănirea (Galateni 3:21/-22, 2:16).
f.    Legea descoperă păcatul  (Galateni 3:22/a; Romani 3:20; Iacov 1 :22-25).
g.    Legea conduce spre Hristos (Galateni 3:23-25; Luca 24:27; Matei 19:16-30).

Aplicaţie practică: arătaţi de ce sunt Legea şi Harul complementare, arătând lucrările prin care Legea a pregătit calea pentru Hristos.

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care este semnificaţia adresaţiei pe care apostolul Pavel a folosit-o la începutul acestei secţiuni pentru a-i identifica pe credincioşii din Galatia ?
2.    De ce este exemplul unui testament încheiat între două persoane o mărturie puternică privind făgăduinţele lui Dumnezeu ?
3.    Ce diferenţă este între descendenţii fizici ai lui Avraam şi „sămânţa” pe care o avea în vedere Dumnezeu atunci când i-a făcut promisiunile lui Avraam ?
4.    De ce nu poate fi modificat de Lege legământul încheiat de Dumnezeu cu Avraam ?
5.    Care este calea prin care poate fi primită moştenirea făgăduită de Dumnezeu ?
6.    Ce mărturii arată superioritatea Evangheliei (Harului) faţă de Lege ?
7.    Cum a pregătit Legea lucrarea lui Hristos ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *