Argumentul Scripturii

Galateni 3:6-14 (1 Petru 1:20-21)

Scopul lecţiei: să cunoaştem pasajele Scripturii citate de apostolul Pavel ca argument în favoarea  Evangheliei şi să descoperim semnificaţia acestora.

Conţinutul lecţiei:  După ce a folosit un şir de şase întrebări prin care i-a îndemnat pe credincioşii din Galatia să-şi amintească experienţele personale pe care le-au avut prin auzirea, primirea şi trăirea Evangheliei, precum:

a.    cunoaşterea lui Hristos     Galateni 3:1
b.    primirea Duhului Sfânt     Galateni 3:2-3
c.    suferinţa pentru Hristos     Galateni 3:4
d.    experimentarea minunilor înfăptuite de Dumnezeu   Galateni 3:5,

apostolul Pavel îşi continuă seria argumetelor în favoarea Evangheliei, prezentând un şir de şase citate din Vechiul Testament, prin care apără Evanghelia, folosind argumentul Scripturilor. Pasajele citate de apostolul Pavel sunt:

a.    Genesa 15:6 – Galateni 3:6
b.    Genesa 12:3 – Galateni 3:8
c.    Deuteronom 27:26 – Galateni 3:10
d.    Habacuc 2:4 – Galateni 3:11
e.    Leviticul 18:5 – Galateni 3:12
f.    Deuteronom 21:23 – Galateni 3:14

Studiind această secţiune în care apostolul Pavel foloseşte Scriptura pentru apărarea Evangheliei, descoperim că:

1.    Avraam a fost socotit neprihănit prin credinţă   Galateni 3:6-7

Citând Genesa 15:6, apostolul Pavel răspunde iudaizatorilor şi apără Evanghelia, arătând că Avraam a primit neprihănirea prin credinţă, nu prin fapte. El nu şi-a câştigat mântuirea prin faptul că a ascultat de Dumnezeu, a renunţat la familie şi la ţara în care s-a născut şi a mers în ţara în care Dumnezeu i-a poruncit să meargă, ci a fost socotit neprihănit prin credinţă, chiar înainte de a fi circumcis (Romani 4:1-12). Pentru a aplica acest adevăr, apostolul Pavel arată că urmaşii lui Avraam sunt cei ce au credinţa lui Avraam (Galateni 3:7; Ioan 8:33-47; Romani 4:13-17).

2.    Mântuirea este şi pentru neamuri 
  Galateni 3: 8-9

Prin faptul că atunci când a citat Genesa 12:3, a folosit  termenul „ethne„neamuri”, în locul celui ce identifică toate familiile pământului, apostolul Pavel a arătat că mântuirea neamurilor este planul lui Dumnezeu. Acest plan a fost descoperit prin promisiunile făcute de Dumneuzeu lui Avraam, iar binecuvântarea de care a avut parte Avraam o pot avea şi toţi acei ce au o credinţă asemănătoare cu cea a lui Avraam (Galateni 3:9).

3.    Mântuirea este numai prin credinţă   Galateni 3:10-12

Pentru a arăta că mântuirea este numai prin credinţă, apostolul Pavel citează Deuteronom 27:26 şi Habacuc 2:4, făcând un contrast între lucrarea Legii, care aduce blestemul, şi lucrarea credinţei, care aduce neprihănirea (îndreptăţirea). Neprihănirea dobândită prin credinţă este tema epistolei către Romani şi subiectul preferat al apostolului Pavel (Romani 1:17, 3:21-30, 5:1-2, 18-19, 8:29-30, 10:4-10; Evrei 10:38).

4.    Mântuirea este numai prin Hristos   Galateni 3:13-14

În ultimile două versete ale acestui pasaj, apostolul Pavel a sumarizat adevărurile prezentate în această secţiune şi a arătat că mântuirea este numai prin Hristos, Cel care ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi (Deuteronom.21:23; Romani 3:23-30).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Ce versete din Scriptură (Vechiul Testament) a citat apostolul Pavel pentru a apăra Evanghelia?
2.    De ce trebuie să recurgem la mărturia Scripturii atunci când apărăm Evanghelia ?
3.    Cum a dobândit Avraam neprihănirea ?
4.    De ce este exemplul lui Avraam o dovadă a faptului că neprihănirea se capătă numai prin credinţă ?
5.    Cum a dovedit apostolul Pavel că mântuirea neamurilor a fost planul lui Dumnezeu ?
6.    Ce contrast a folosit apostolul Pavel pentru a arăta că mântuirea este numai prin credinţă?
7.    De ce mântuirea este numai prin Hristos ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *