Argumentul experienţei personale

Galateni 3:1-5 (1 Ioan 1:3)

Scopul lecţiei:
Să descoperim experienţele personale la care a făcut referire apostolul Pavel pentru a apăra mesajul Evangheliei şi pentru a-i ajuta pe credincioşii din Galatia să rămână statornici lângă acest adevăr.
Conţinutul lecţiei: În primele două capitole ale epistolei pe care a adresat-o bisericilor din Galatia, apostolul Pavel şi-a prezentat experienţele personale pe care le-a trăit în raport cu Evanghelia, arătând:

a.  mesajul Evangheliei (Galateni 1:4)
b.  natura Evangheliei  (Galateni 1:6-12)
c.  lucrarea Evangheliei (Galateni 1:13-24)
d.  veridicitatea Evangheliei (Galateni 2:1-10)
e.  norma (dreptarul) Evangheliei  (Galateni 2:11-21)

În următoarele capitole el a continuat însă să apere Evanghelia prezentând un şir de argumente logice în favoarea ei (Galateni 3:1-4:31) şi explicând apoi ce înseamnă a trăi în libertatea adusă de Hristos, aşa cum este descoperită prin Evanghelie (Galateni 5:1-6:18).

În secţiunea argumentelor logice, care începe cu versetul întâi al capitolului trei al epistolei adresată credincioşilor din Galatia (Galateni 3:1-4:31), apostolul Pavel foloseşte un limbaj foarte dur, care arată că el era angajat în apărarea Evangheliei, purtând o bătălie care se ducea pe viaţă şi pe moarte. Prin aceste argumente el dorea să arate în primul rând bisericilor din Galatia şi apoi credincioşilor din toate timpurile că mântuirea este numai prin Hristos şi că Evanghelia are dreptate.

Primul argument pe care apostolul Pavel  îl foloseşte pentru atingerea acestui scop este cel al experienţelor pe care le-au trăit credincioşii din Galatia atunci când s-au întors la Dumnezeu (Galateni 3:1-5). În această secţiune el a folosit un şir de şase întrebări prin care a încercat:

a.  să îndrepte atenţia credincioşilor din Galatia de la iudaizatori şi învăţăturile pe care
aceştia le propovăduiau, spre ei înşişi.
b.  să-i ajute să gândească şi să analizeze în mod corect experienţele pe care le-au trăit.
c.  să-i conducă spre o convingere personală cu privire la superioritatea Evangheliei faţă de
Lege.
d.  să-i conştientizeze de pericolul în care se găseau.

Studiind aceste întrebări, care evidenţiază experienţele personale trăite de cei care s-au întors la Domnul, descoperim:

1. Experienţa cunoaşterii lui Hristos      Galateni 3:1

Credincioşii din Galatia au avut harul de a-L cunoaşte pe Domnul Isus. Apostolul Pavel descrie această experienţă arătând că înaintea ochilor lor a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit (Galateni 3:1/b). Această declaraţie arată că :

a.    în Galatia, Hristos a fost propovăduit public.
b.    Hristos a fost proclamat cu responsabilitate (zugrăvit – prezentat într-un mod foarte clar, ca o imagine a unui poster aşezată pe un panou publicitar).
c.    Hristos a fost prezentat ca răstignit (aceasta este esenţa Evangheliei proclamată de apostolul Pavel – Galateni 1:4, 3:13; 1 Corinteni 2:2).
d.    Credincioşii din Galatia au ajuns să-L cunoscă în mod personal pe Hristos (Fapte 13:23-26, 44; 14:21-23).

Apostolul Pavel începe acestă secţiune de întrebări printr-o declaraţie  surprinzătoare „o, Galateni nechibzuiţi” (Galateni 3:1/a), care arată nu numai indignarea şi amărăciunea din inima apostolului, ci şi starea critică în care au ajuns credincioşii din Galatia. Termenul „anoetoi” tradus de Cornilescu prin „nechibzuinţă” înseamnă de fapt o stare de nebunie, neînţelegere, orbire spirituală şi incapacitate de a gândi. Această stare este evidenţiată şi de termenul „ebascamen”, care înseamnă a fermeca, a vrăji, a ademeni sau a înşela. Aceast mod de adresare folosit de apostolul Pavel arată pericolul în care se găseau credincioşii din Galatia. Din pricina orbirii spirituale, aceştia au ajuns să nu mai poată judeca corect şi, lăsându-se vrăjiţi de învăţăturile iudaizatorilor, au ajuns în situaţia de a părăsi adevărul şi de a se despărţi de Hristos.

Aplicaţie practică: arătaţi ce lucruri îi fascinează pe credincioşii din zilele noastre, lucruri reprezentând o cursă pentru abandonarea Evangheliei şi despărţirea de Hristos

2.    Experienţa primirii Duhului Sfânt  
  Galateni 3:2-3

După ce i-a îndemnat pe cei din Galatia să-şi aducă aminte cum L-au cunoscut pe Hristos, apostolul Pavel îi îndeamnă să-şi aducă aminte şi de felul cum au primit Duhul Sfânt (Galateni 3:2-3), arătând că:

a.    Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu  (l-au primit, nu l-au câştigat – Ioan 16:7-11)
b.    Duhul Sfânt este primit prin credinţa în Hristos, nu prin faptele Legii
c.    După ce au primit Duhul Sfânt (au fost născuţi din nou şi au fost uniţi cu Hristos – Ioan 3:1-8; 1 Corinteni 12:12-14; Efeseni 1:13-14), cei credincioşi trebuie să umble în Duhul Sfânt şi să nu se mai întoarcă la modul de viaţă trăit în firea pământească (Romani 6:1-14;  Galateni 5:16, 25; Efeseni 4:30; 1 Tesaloniceni 5:19; Ioan 14:16; Efeseni 5:18-21).

Aplicaţie practică: descrieţi contrastul dintre umblarea în Duhul şi trăirea în firea pământească, arătând în ce fel susţine acest contrast autenticitatea Evangheliei.

3.    Experienţa suferinţelor îndurate pentru Hristos 
  Galateni 3:4

După ce au auzit cuvântul Evangheliei şi s-au întors la Domnul, credincioşii din Galatia au plătit preţul uceniciei îndurând multe suferinţe (Fapte 14:21-22; Evrei 10:35-39). Despărţindu-se de Hristos, toate aceste suferinţe ar fi fost zadarnice.

4.    Experienţa lucrărilor înfăptuite de Dumnezeu  
Galateni 3:5

Pe lângă darul Duhlui Sfânt, pe care credincioşii din Galatia l-au primit prin credinţă, în urma auzirii Cuvântului Evangheliei, apostolul Pavel a făcut referire şi la minunile pe care le-a înfăptuit Dumnezeu în mijlocul lor (Fapte 14:8-18), minuni care certifică autenticitatea Evanghelei, nu lucrarea Legii (Galateni 3:5).

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care a fost primul argument folosit de apostolul Pavel pentru apărarea Evangheliei ?
2.    De ce sunt experienţele personale un argument puternic pentru a susţine autenticitatea Evangheliei ?
3.    La ce experienţe a făcut referire apostolul Pavel pentru a arăta celor din Galatia superioritatea Evangheliei faţă de Lege ?
4.    De ce este experienţa cunoaşterii lui Hristos un argument puternic în favoarea Evangheliei?
5.    În ce mod susţine experienţa primirii Duhului Sfânt Evanghelia ?
6.    În ce fel este susţinută Evanghelia prin contrastul dintre trăirea în Duhul Sfânt şi trăirea în firea pământească ?
7.    Ce afirmaţii a folosit apostolul Pavel pentru a arăta pericolul în care se aflau credincioşii din Galatia ?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *