Argumentul binecuvântărilor oferite prin Hristos

Galateni 3:26-4:7 (Efeseni 1:3)


Scopul lecţiei:
Să descoperim ce binecuvântări ne sunt oferite prin Hristos, cine sunt cei ce le pot primi, precum şi modul în care le putem dobândi.

Conţinutul lecţiei:
După ce a arătat ceea ce nu poate să facă Legea (Galateni 3:15-18) şi a explicat rolul şi misiunea Legii (Galateni 3:19-25), apostolul Pavel îşi continuă seria argumentelor în favoarea Evangheliei, prezentând binecuvântările pe care cei credincioşi le primesc prin credinţa în Hristos. Studiind pasajul în care sunt enumerate aceste binecuvântări, descoperim:

1.    Credinţa în Hristos asigură neprihănirea
– Galateni 3:24

Dacă Legea nu poate asigura „neprihănirea” (Galateni 2:16; Exod.23:7; Fapte 13:38-39), îndreptăţirea sau justificarea (actul prin care un păcătos este socotit drept sau fără de păcat) este asigurată prin credinţa în jertfa Domnului Isus (Galateni 3:24; Romani 3:21-26, 4:55:1)

2.    Credinţa în Hristos aduce înfierea  – Galateni 3:26; 4:4-7

Prin credinţa în jertfa Domnului Isus cel păcătos primeşte nu numai justificarea, ci şi înfierea. Aceasta înseamnă a fi adoptat în familia lui Dumnezeu în calitate de fiu a lui Dumnezeu (Galateni 3:26, 4:4-7; Ioan 1:12; Romani 8:14-16; 1 Ioan 3:1-2).

3.    Credinţa în Hristos conduce la identificarea cu Domnul Isus – Galateni 3:27-28

Credinţa în Domnul Isus aduce pentru cel credincios nu numai o schimbare a stării spirituale (este socotit neprihănit) şi a statutului său spiritual (este adoptat ca fiu în familia lui Dumnezeu), ci conduce şi la o schimbare a identităţii spirituale. Prin credinţa în Domnul Isus, cel credincios dobândeşte o natură divină, asemenea Domnului Isus (Galateni 3:27-28; 1 Corinteni 12:12-13; Ioan 3:3-6; 2 Corinteni 3:18). Este demn de remarcat faptul că:

a.    aceste binecuvântări sunt pentru toţi – Galateni 3:26-27
b.    aceste binecuvântări sunt pentru cei ce cred – Galateni 3:26
c.    aceste binecuvântări sunt pentru cei botezaţi (au murit împreună cu Hristos – s-au dezbrăcat de lucrurile vechi – Romani 6:3-5; Efeseni 4:22; Coloseni 2:11-12)
d.    aceste binecuvântări sunt pentru cei ce au dobândit o natură nouă (sunt îmbrăcaţi cu Hristos şi cresc în asemănarea cu Domnul – Isaia 64:6; Efeseni 4:23-24; 2 Corinteni 5:17).
e.    aceste binecuvântări sunt oferite fără părtinire (Galateni 3:28; Romani 10:12-13;  Fapte 10:34-35).

4.    Credinţa în Hristos garantează moştenirea – Galateni 3:29, 4:7

Completând lista cu binecuvântările oferite prin Hristos, apostolul Pavel arată că cei credincioşi primesc moştenirea făgăduită de Dumnezeu lui Avraam, fiindcă sunt „sămânţa lui Avraam” (nu ca descendenţi fizici, ci ca urmaşi ai credinţei lui Avraam), primind moştenirea nu pe baza păzirii Legii, ci prin făgăduinţă (Galateni 3:29; Romani 9:6-8).

Pentru a ilustra acestă binecuvântare, apostolul Pavel face un contrast între starea copiilor lui Israel din vremea când se aflau sub Lege, pe care îi aseamănă cu nişte copii aflaţi sub supravegherea unor îngrijitori (a unor dădace) şi starea celor credincioşi, care au ajuns oameni mari şi se bucură de libertatea în Hristos. Urmărind acest contrast descoperim că:

1.    un copil aflat sub îngrijirea unei dădace nu are libertate deplină, pe când cel credincios, aseamănat cu un adult, a dobândit această libertate (Galateni 4:1-3).
2.    un copil aflat sub îngrijirea unei dădace este asemenea unui rob, pe când cel credincios are parte de toate binecuvântările oferite de Dumnezeu prin Hristos (Galateni 4:4-6)
3.    un copil aflat sub îngrijirea unei dădace nu are parte încă de moştenire, pe când cel credincios se bucură de moştenirea oferită de Dumnezeu în calitate de fiu (Galateni 4:7; Romani 8:16-17)
4.    a te despărţi de Hristos şi a te întoarce la Lege ar înseamna să te întorci de la binecuvântările stării de adult la restricţiile stării de copil, de la starea de libertate la starea de robie, de la statutul de fiu la cel de rob (Galateni 4:9, 31, 5:1)

Aplicaţie practică:
arătaţi prin experienţele trăite de fiul risipitor contrastul dintre binecuvântările pe care le-a avut aceasta în calitate de fiu şi suferinţele pe care le-a îndurat atunci când a ajuns rob.

Întrebări pentru discuţii:

1.    Care sunt binecuvântările pe care le primesc prin Hristos cei credincioşi?
2.    De ce sunt aceste binecuvântări un argument puternic în favoarea Evangheliei ?
3.    Cine poate primi aceste binecuvântări ?
4.    Cum explicaţi actul botezului pentru Hristos şi cel al îmbrăcării cu Hristos ?
5.    Ce contrast a folosit apostolul Pavel pentru a a arăta că moştenirea vine prin credinţă ?
6.    De ce este statutul de fiu de preferat celui de rob ?
7.    Ce ne asigură că suntem fii ai lui Dumnezeu ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *