ARESTAREA DOMNULUI ISUS

Text: Ioan 18:1-11
Verset de aur: Ioan 18:11

Arestarea Domnului Isus n-a fost un moment de împotrivire,agresiune sau violenţă, ci mai degarabă un act de predare benevolă a Domnului Isus în mâinile celor ce au venit să-L aresteze. Această realitate este dovedită prin faptul că:

1. Domnul Isus a mers spre locul în care a fost arestat Ioan 18:1-3

a. a mers să-i întâmpine pe cei ce L-au arestat după ce S-a rugat Ioan 18:1/a
b. a mers spre cei ce L-au arestat de bună voie Ioan 18:1/b;12:23-24;Mat.26:36-46
c. a mers la locul obişnuit de întâlnire care era cunoscut şi de Iuda Ioan 18:1/b-2;Luca 23:39
d. a mers să-i întâmpine pe cei ce au venit să-L aresteze neînarmat Ioan 18:3;Mat.26:47;Marcu 14:43;Luca 22:47

2. Domnul Isus a dominat acţiunile petrecute în momentul arestării Ioan 18:4-9

a. a mers spre cei ce au venit să-L aresteze deşi ştia ce are să I se întâmple Ioan 18:4/a:Ioan 10:17-18
b. i-a interogat pe cei ce au venit să-L aresteze Ioan 18:4/b-5/a;1 Cor 15:58;16:13;Ef.6:10;2 Tim.2:1;1 Pet.2:15
c. şi-a prezentat identitatea faţă de cei ce au venit să-L aresteze Ioan 18:5/b;6:20;1 Tim 6:13-14;Evrei 11:13; 1 Ioan 4:2-3,15
d. i-a confruntat pe cei ce au venit să-L aresteze Ioan 18:6
e. i-a ajutat pe cei ce au venit să-L aresteze Ioan 18:7-8/a
f. a fixat condiţiile arestării Ioan 18:b
– S-a oferit voluntar Ioan 18/a;10:11,28-29
– a cerut ca ucenicii să fie lăsaţi să plece Ioan 18:8/b
– a împlinit ceea ce anunţase Ioan 18:9;17:12

3. Domnul Isus îşi împlineşte slujirea şi în momentul arestării Ioan 18:10-11

a. a vindecat pe robul marelui preot Ioan 18:10/a
b. a atenţionat pe apostolul Petru Ioan 18:11/a;Mat.26:51;Marcu 14:47;Luca 22:49-50
c. a acceptat suferinţa dovedind o ascultare deplină Ioan 18:11/b; Mat.16:13-20;17:1-13;17:22,24-27;26:39;Ioan 10:17-18.

Întrebări pentru discuţii:

1. De  ce arestarea Domnului Isus a fost mai degrabă un act de predare voluntară?
2. Prin ce mărturii Domnul Isus ne-a lăsat un exemplu în momentul arestării?
3. Ce mărturii arată că Domnul Isus a dominat evenimentele desfăşurate în timpul arestării?
4. De ce şi-a prezentat Domnul Isus identitatea celor ce au venit să-L aresteze?
5. De ce a negociat Domnul Isus cu cei ce au venit să-L aresteze soarta ucenicilor?
6. Ce anunţuri făcute de Domnul Isus s-au împlinit în momentul arestării?
7. Ce mărturii arată că Domnul Isus a continuat să slujească şi în momentul arestării?

Pastor Dan Boingeanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *