Aplică Norma Evangheliei

Galateni 2:11-21 (2 Timotei 1:13)

Scopul lecţiei: Să descoperim momentul în care apostolul Pavel a trebuit să aplice norma Evangheliei, motivul pentru care a trebuit să-l confrunte pe apostolul Petru şi să apere norma Evangheliei, precum şi modul în care apostolul Pavel a justificat aplicarea normei Evangheliei.

Conţinutul lecţiei:
În partea introductivă a epistolei pe care a adresat-o credincioşilor din Galatia, apostolul Pavel a răspuns celor ce îi contestau autoritatea şi mesajul pe care îl propovăduia prezentând modul în care a experimentat Evanghelia. Pentru a ilustra această experienţă el a arătat:

–    mesajul Evangheliei pe care o propovăduia (Galateni 1:4)
–    natura Evangheliei pe care o propovăduia (Galateni 1:6-12)
–    lucrarea Evangheliei pe care o propovăduia (Galateni 1:13-24)
–    veridicitatea Evangheliei pe care o propovăduia (Galateni 2:1-10)
–    norma (dreptarul) Evangheliei pe care o propovăduia (Galateni 2:11-21).

Urmărind aceste mărturii descoperim că pentru apostolul Pavel Evanghelia n-a fost numai o învăţătură nouă, ci şi o experienţă nouă, prin care viaţa i-a fost schimbată în mod radical. Studiind acest pasaj care arată modul în care apostolul Pavel a aplicat norma Evangheliei, descoperim:

1.    Momentul în care apostolul Pavel a trebuit să aplice norma Evangheliei

Apostolul Pavel a trebuit să aplice norma Evangheliei într-un moment de inconsecvenţă din viaţa apostolului Petru, petrecut în timpul unei vizite pe care acesta a făcut-o în biserica din Antiohia (Galateni 211/a). Biserica din Antiohia era formată în special din convertiţi dintre neamuri (Fapte 11:19-26), în biserică erau mai mulţi slujitori, printre care şi apostolul Pavel (Fapte 11:25-26; 13:1-2) şi chiar de la începutul existenţei ei această biserică  s-a confruntat cu atacul iudaizatorilor (Fapte 15:1). Cu toate că vizita apostolului Petru în Antiohia nu este consemnată în cartea Faptele apostolilor, este posibil ca ea să fi avut loc după cea de-a doua vizită a apostolului Pavel la Ierusalim (Galateni 2:2; Fapte 11:27-30) şi după încheierea primei călătorii misionare a apostolului Pavel (Fapte 13:1-14:27), dar înaintea consiliului Bisericii din Ierusalim (Fapte 14:27-15:1).

2.    Motivul pentru care apostolul Pavel a trebuit să aplice norma Evangheliei

Apostolul Pavel l-a confruntat pe apostolul Petru fiindcă acesta nu mai respecta norma Evangheliei. Înainte de venirea unor credincioşi din biserica din Ierusalim, el a mâncat împeună cu cei dintre neamuri, dar, când au venit aceştia, s-a separat de cei dintre neamuri, autorizând în acest fel preceptele iudaizatorilor.

Această atitudine a apostolului Petru este surprinzătoare deoarece:

a.    a umblat cu Domnul Isus şi cunoştea atitudinea pe care a avut-o Domnul Isus faţă de cei dintre  neamuri (Ioan 4:1-42; Matei 11:28, 15:21-28).
b.    a avut o experienţă cu Dumnezeu prin care a învăţat că nu trebuie să facă deosebire între iudei şi neamuri (Fapte 10:9-20).
c.    a fost martor la lucrarea Evangheliei printre neamuri (Fapte 10:34-48).
d.    a apărat Evanghelia în faţa iudaizatorilor (Fapte 11:1-18).
e.    a avut două întâlniri private cu apostolul Pavel în timpul cărora a confirmat autenticitatea Evangheliei pe care acesta o propovăduia (Galateni 1:1:18, 2:1-10).

Apostolul Petru şi-a schimbat atitudinea faţă de cei dintre neamuri şi n-a mai respectat norma Evangheliei deoarece  s-a temut şi a căutat să fie pe placul oamenilor (Galateni 2:12, 1:10, 6:12-13). Această atitudine era însă un mare pericol deoarece:

a.    exprima o stare de făţărnicie
b.    autoriza preceptele iudaizatorilor
c.    antrena şi pe alţii
d.    submina autoritatea Evangheliei
e.    conducea la scindarea bisericii (Galateni 2:12-13).

Aplicaţie practică: arătaţi de ce sunt ispitiţi unii credincioşi din zilele noastre să nu mai aplice norma Evangheliei şi cum se manifestă această atitudine.

3.    Modul în care a justificat apostolul Pavel aplicarea normei Evangheliei

Apostolul Pavel l-a confruntat pe apostolul Petru în mod direct, public şi radical, arătând că:

a.    Biserica este una singură şi nu poate fi împărţită (Galateni 2:14-15, 3:28).
b.    neprihănirea se capătă numai prin credinţă, fără faptele Legii (Galateni 2:16, 3:11;
Romani 3:22-23; Evrei 10:38).
c.    Cei credincioşi nu mai au nicio responsabilitate faţă de Lege (Galateni 2:17-19).
d.    Cei credincioşi trebuie să trăiască pentru Hristos (Galateni 2:20).
e.    Reîntoarcerea la faptele Legii zădărniceşte lucrarea jertfei Domnului Isus (Galateni 2:21).

  Aplicaţie practică: arătaţi cum îi putem confrunta pe cei ce propovăduiesc o Evanghelie a prosperităţii şi de ce trebuie să o facem.

Întrebări pentru discuţii:

1.    În ce împrejurare a trebuit apostolul Pavel să-l confrunte pe apostolul Petru ?
2.    Care a fost cauza acestei confruntări ?
3.    Ce l-a determinat pe apostolul Petru să-şi schimbe atitudinea faţă de credincioşii
dintre neamuri ?
4.    Ce pericole putea genera atitudinea greşită pe care a avut-o apostolul Petru faţă de     credincioşii dintre  neamuri ?
5.    De ce n-ar fi trebuit apostolul Petru să aibă acestă atitudine ?
6.    Cum l-a confruntat apostolul Pavel pe apostolul Petru ?
7.    Ce argument a folosit apostolul Pavel pentru a-l confrunta pe apostolul Petru şi pentru a apăra norma Evangheliei ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *