Acceptă biruinţa câştigată de Hristos

(treci de partea biruitorilor)
Romani 7:14-25 ( Romani 8:37-39)

Scopul lecţiei: Să descoperim cine este Cel ce ne oferă biruinţa spirituală, cum o putem dobândi şi care sunt responsabilităţile celor socotiţi biruitori ?

Contextul lecţiei: Dacă în prima parte a anului am studiat pasaje ale Sfintei Scripturi care ne-au conştientizat de realitatea luptei spirituale şi ne-au desoperit cine sunt reprezentanţii împărăţiei întunericului şi cei ai Împărătiei luminii precum şi modul în care diavolul va susţine bătălia spirituală din zilele din urmă, începând cu această lecţie şi până la sfârşitul anului vom studia subiecte biblice prin care vom încerca să descoperim sfaturi practice care să ne ajute să fim biruitori în acest război spiritual.

Dacă subiectele studiate anterior au fost uneori şocante, iar unele biserici nepregătite să le parcurgă pentru că n-au mai fost discutate public, m-aş bucura acum, după ce le-am studiat, să aud că în urma acestor lecţii am înţeles că Biblia vorbeşte despre „Razboiul Spiritual” mai mult decât ne-am aşteptat, manifestările puterii întunericului sunt mai evidente decât am crezut şi că am fost conştientizaţi de faptul că o mare responsabilitate a bisericilor de astăzi este să poarte războaiele Domnului.

În zilele în care trăim, Biserica trebuie să-şi împlinească această slujire, fiind o frână împotriva înaintării fărădelegii şi un obstacol împotriva dezlănţuirii lucrărilor puterii întunericului. Dacă subiectele studiate au ridicat multe semne de întrebare şi au stârnit împotriviri, aş vrea să vă asigur că sunteţi pe drumul cel bun. Nici nu se putea altfel.  Am luat mai în serios lupta spirituală purtată împotriva diavolului şi el nu putea să rămână nepăsător.

Cele mai multe e-mailuri pe care le-am primit n-au fost din partea celor ce au  dorit să susţină aceste subiecte, sau să-şi aducă partea lor de contribuţie pentru a avea o înţelegere mai completă a acestor adevăruri, ci din partea celor care, simţindu-se lezaţi, au încercat să apere lucrările şi manifestările puterii întunericului pe care le-am condamnat, încercând să-l prezinte pe diavol şi lucrările lui, într-o postură favorabilă.

Dacă în vremea vechiului sistem o prioritate a bisericii era să dovedească prin argumente raţionale că există Dumnezeu şi, condamnând materialismul să prezinte Evanghelia ca unicul adevăr, în perioada postmodernă în care trăim, înainte de vestirea Evangheliei, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie biruitor în lupta spirituală.

Oamenii acceptă mai uşor astăzi existenţa lui Dumnezeu, dar în acelaşi timp aşteaptă şi mărturii care să-i convingă cine este Dumnezeul Cel adevărat. În această vreme când, pentru ai înşela pe oameni, puterea întunericului va folosi tot felul de minuni, semne şi puteri mincinoase ( 2 Tes. 2:9),  biserica trebuie să fie pregătită să le stea împotrivă, arătând în acelaşi timp minunile şi lucrările pe care le face Dumnezeu prin proclamarea Evangheliei şi prin lucrarea Duhului Sfânt.

Lecţiile următoare ne vor ajuta să descoperim care sunt lucrurile pe care trebuie să le facă fiecare  credincios pentru ca să ajungă să câştige în lupta spirituală, dovedind astfel că Domnul este adevăratul Dumnezeu.

Conţinutul lecţiei: În pasajul lecţiei biblice de astăzi ne este prezentată lupta spirituală pe care apostolul Pavel o purta cu el însuşi şi soluţia pe care el a găsit-o pentru câştigarea biruinţei în această confruntare spirituală.

În bătălia spirituală din mijlocul acestei lumi, fiecare credincios este chemat să lupte pe trei fronturi: un front interior, cauzat de pofte (firea veche), care se poartă la nivelul gândirii şi al voinţei (Rom.7:18-23; Marcu.14:38), un front exterior, generat de ofertele lumii (ispite), care se poartă la nivelul sentimentelor (1 Ioan.2:15-16; Gen.3:6; Iosua 7:20-21) şi un front spiritual, generat de atacurile diavolului, care se poartă la nivelul duhului (Mat.16:22-23; Luca 9:54-55;Ioan 13:21-30;Fapte 6:9-10; Fapte 17:16).

De foarte multe ori, diavolul foloseşte însă un atac concertat în care acţionează concomitent pe toate cele trei fronturi. Un exemplu în acest caz este ispitirea Domnului Isus (Mat. 4 1-11).

Ştiind că şi noi suntem confruntaţi cu aceleaşi provocări spirituale, cred că ne-am pus deseori aceiaşi întrebare pe care si-a pus-o şi apostolul Pavel: „O, nenorocitul de mine ! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte ?” (Rom.7:24). Există oare vreo şansă de biruinţă  în acest război spiritual? Urmărind experienţa trăită de apostolul Pavel observăm că:

  1. Biruinţa în războiul spiritual nu poate fi dobândită  prin Lege (Rom.7:14-17)

Prin mărturisirea făcută în acest pasaj, apostolul Pavel ne arată că Legea nu ne poate asigura biruinţa. Cu toate că Legea este sfântă, dreaptă, bună şi duhovnicească (Rom.7:12; 14; 16), ea nu ne poate izbăvi de păcat. Acest adevăr este confirmat de experienţa lui Pavel, care, deşi şi-a dat toată silinţa pentru a o împlini (Fil.3:4-9),  a rămas tot în robia păcatului (Rom.7:14).

În contextul acestui pasaj, apostolul Pavel ne-a arătat că, deşi nu poate să asigure izbăvirea, slujba Legii a fost să descopere păcatul ( Rom.7:7; Rom.3:20), să îndreptăţească păcatul (Rom.7:8-9), să arate grozăvia păcatului, care aduce moarte (Rom.7:10-11) şi nu lucrează nimic bun (Rom.7:12-13) şi să îndrepte spre adevăratul Izbăvitor (Rom.7:4-6; Gal.2:19-21; 3: 21-24).

Dacă în vremea în care trăim sunt unii oameni care încă mai caută biruinţa spirituală în lupta împotriva păcatului prin păzirea Legii, alegerea lor nu este înţeleaptă, pentru că, pe lângă faptul că Legea nu poate oferi această izbăvire, slujba Legii a fost şi vremelnică (Rom.7:1-4), iar urmaşii lui Hristos nu mai au nicio responsabilitate faţă de ea (Rom.7:6).

  1. Biruinţa în războiul spiritual nu poate fi câştigată  prin efort personal (Rom.7:15-24)

Prin mărturisirea din aceste versete, apostolul Pavel îşi deschide inima ca să ne arate ce se întâmplă pe frontul luptei spirituale din fiinţa sa. Astfel el ne prezintă o confruntare aprigă ce se dispută între omul de carne şi omul dinlăuntru ( Rom.7:21-24) şi între firea pământească supusă legii păcatului şi adevărul primit de mintea sa, supus legii lui Dumnezeu (Rom.7 :22-23 şi 25/b).

Deşi în acest război lăuntric apostolul şi-a dat toată silinţa să câştige şi să înfăptuiască ce este bine, el a ajuns să facă tocmai ceea ce n-ar fi vrut să facă (Rom.7:15-23).  Prin această înfrângere el dovedeşte că nimeni nu poate câştiga biruinţa spirituală prin eforturi personale (Rom.7:23 şi 25/b; Rom.3:20; Gal.2:16; Iov.36:17-19; Ps.49:6-8).

  1. Biruinţa în războiul spiritual ne este dată de Hristos (Rom.7:25)

Descoperind  că nu poate câştiga biruinţa prin păzirea Legii sau prin efort personal, apostolul Pavel se întreabă: „Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Rom.7:24). Este interesant că el întreabă „cine” şi nu „ce”, arătând prin aceasta că izbăvirea vine printr-o persoană şi nu prin lucruri.

Persoana spre care îşi îndreaptă privirile şi căreia îi aduce mulţumiri nu este însă o fiinţă umană, ci Însuşi Dumnezeu Tatăl, Cel care oferă biruinţa şi izbăvirea din păcat prin lucrarea Domnul Isus (Rom.8:1-4). Este interesant de observat faptul că pentru izbăvirea noastră şi câştigarea biruinţei spirituale lucrează Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus şi Duhul Sfânt (Rom.8:1-11), iar această biruinţă ne este oferită prin credinţă ( 1 Cor.55-57).

Pentru a înţelege cum suntem socotiţi biruitori prin faptul că cineva a luptat pentru noi, să ne imaginăm un boxer care luptă pentru centura de aur. Înainte de luptă se cântă imnul ţării sale şi se anunţă că el va lupta pentru câştigarea centurii şi a titlului  mondial. Atunci când acesta câştigă, victoria sa este trecută în dreptul ţării de care aparţine deşi nu toţi locuitorii acesteia au fost implicaţi efectiv în luptă. Aceeaşi situaţie s-a întâmplat şi în cazul lui David, atunci când a luptat împotriva lui Goliat (1 Sam.17:1-11). Când David a câştigat biruinţa, tot Israelul a fost considerat biruitor ( 1 Sam.17:50-53).

Biruinţa pe care Domnul Isus a câştigat-o împotriva păcatului, a morţii şi a puterii întunericului este şi biruinţa noastră (Rom.8:33-34; Rom.5:1; Ioan16:33; Col.2:10-15), iar toate aceste autorităţi nu mai au nicio putere asupra noastră (Rom.8:35-39).

Pentru a beneficia însă de această biruinţă, trebuie să credem (Gal.3:22-24; 2:16; Rom.10:4-13) şi să rămânem de partea biruitorilor (Gal.4:31-5:1; Gal.5:6-8; Gal.5:13).

Întrebări pentru discuţii:

  1. Care sunt aspectele luptei spirituale studiate până în prezent?
  2. De ce ar trebui ca lupta spirituală să fie o prioritate a bisericilor de astăzi?
  3. De ce Legea nu poate asigura biruinţa în lupta spirituală ?
  4. De ce apostolul Pavel n-a reuşit să câştige această biruinţă prin eforturi personale?
  5. Cine ne asigură biruinţa în lupta spirituală?
  6. Care sunt cele mai frecvente soluţii prin care oamenii caută astăzi biruinţa spirituală?
  7. Care sunt responsabilităţile celor ce sunt socotiţi biruitori ?

Pastor Dan Boingeanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *